Hoạt động
Sự giao tiếp

Sự giao tiếp gắn kết, xuyên suốt giữa gia đình và nhà trường đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên một môi trường giáo dục toàn diện cho trẻ. ASVN xây dựng đa dạng kênh trao đổi thông tin với quy trình ổn định, chặt chẽ, thống nhất, không chỉ đảm bảo tính kịp thời trong việc thông báo, cập nhật tình hình của trẻ đến gia đình trong suốt quá trình trẻ theo học tại trường; mà còn hỗ trợ gia đình tiếp tục khơi gợi trí tưởng tượng, bản tính tò mò, ham học hỏi, yêu thích tìm hiểu - sáng tạo của bé tại nhà thông qua các báo cáo học tập được giáo viên gửi đến phụ huynh cuối mỗi ngày học.

Nhấp để xem toàn hình
Sự giao tiếp

Sự giao tiếp gắn kết, xuyên suốt giữa gia đình và nhà trường đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên một môi trường giáo dục toàn diện cho trẻ. ASVN xây dựng đa dạng kênh trao đổi thông tin với quy trình ổn định, chặt chẽ, thống nhất, không chỉ đảm bảo tính kịp thời trong việc thông báo, cập nhật tình hình của trẻ đến gia đình trong suốt quá trình trẻ theo học tại trường; mà còn hỗ trợ gia đình tiếp tục khơi gợi trí tưởng tượng, bản tính tò mò, ham học hỏi, yêu thích tìm hiểu - sáng tạo của bé tại nhà thông qua các báo cáo học tập được giáo viên gửi đến phụ huynh cuối mỗi ngày học.

Để làm phong phú thêm trải nghiệm học tập và giúp các em kết nối bối cảnh bên trong lớp học với đời sống thực tế, ASVN cố gắng tạo cơ hội cho tất cả học sinh trải nghiệm các chuyến đi thực tế. Đây được xem là phương thức mở rộng kiến thức cho trẻ, đồng thời tạo ra thử thách để trẻ nâng cao khả năng tư duy và tìm tòi học hỏi của mình. Mặc dù tính chất của các chuyến tham quan thường mang lại cảm giác thú vị cho trẻ, nhưng chúng tôi vẫn rất chú trọng các khía cạnh liên quan đến học tập. Nhà trường sẽ thực hiện các khảo sát kỹ lưỡng và đánh giá rủi ro để nhận định mức độ phù hợp của những địa điểm được chọn lọc cho học sinh nhỏ tuổi. Các chuyến đi này cũng là dịp để trẻ thực hành các kỹ năng tổ chức và tự lập, thông qua việc tự quản lý bản thân, khi lên xuống xe buýt, làm theo hướng dẫn và giữ an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh. Thông tin chi tiết về các chuyến đi đều được thông báo đến phụ huynh qua bản tin của trường.

Để làm phong phú thêm trải nghiệm học tập và giúp các em kết nối bối cảnh bên trong lớp học với đời sống thực tế, ASVN cố gắng tạo cơ hội cho tất cả học sinh trải nghiệm các chuyến đi thực tế. Đây được xem là phương thức mở rộng kiến thức cho trẻ, đồng thời tạo ra thử thách để trẻ nâng cao khả năng tư duy và tìm tòi học hỏi của mình. Mặc dù tính chất của các chuyến tham quan thường mang lại cảm giác thú vị cho trẻ, nhưng chúng tôi vẫn rất chú trọng các khía cạnh liên quan đến học tập. Nhà trường sẽ thực hiện các khảo sát kỹ lưỡng và đánh giá rủi ro để nhận định mức độ phù hợp của những địa điểm được chọn lọc cho học sinh nhỏ tuổi. Các chuyến đi này cũng là dịp để trẻ thực hành các kỹ năng tổ chức và tự lập, thông qua việc tự quản lý bản thân, khi lên xuống xe buýt, làm theo hướng dẫn và giữ an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh. Thông tin chi tiết về các chuyến đi đều được thông báo đến phụ huynh qua bản tin của trường.

Để làm phong phú thêm trải nghiệm học tập và giúp các em kết nối bối cảnh bên trong lớp học với đời sống thực tế, ASVN cố gắng tạo cơ hội cho tất cả học sinh trải nghiệm các chuyến đi thực tế. Đây được xem là phương thức mở rộng kiến thức cho trẻ, đồng thời tạo ra thử thách để trẻ nâng cao khả năng tư duy và tìm tòi học hỏi của mình. Mặc dù tính chất của các chuyến tham quan thường mang lại cảm giác thú vị cho trẻ, nhưng chúng tôi vẫn rất chú trọng các khía cạnh liên quan đến học tập. Nhà trường sẽ thực hiện các khảo sát kỹ lưỡng và đánh giá rủi ro để nhận định mức độ phù hợp của những địa điểm được chọn lọc cho học sinh nhỏ tuổi. Các chuyến đi này cũng là dịp để trẻ thực hành các kỹ năng tổ chức và tự lập, thông qua việc tự quản lý bản thân, khi lên xuống xe buýt, làm theo hướng dẫn và giữ an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh. Thông tin chi tiết về các chuyến đi đều được thông báo đến phụ huynh qua bản tin của trường.

Để làm phong phú thêm trải nghiệm học tập và giúp các em kết nối bối cảnh bên trong lớp học với đời sống thực tế, ASVN cố gắng tạo cơ hội cho tất cả học sinh trải nghiệm các chuyến đi thực tế. Đây được xem là phương thức mở rộng kiến thức cho trẻ, đồng thời tạo ra thử thách để trẻ nâng cao khả năng tư duy và tìm tòi học hỏi của mình. Mặc dù tính chất của các chuyến tham quan thường mang lại cảm giác thú vị cho trẻ, nhưng chúng tôi vẫn rất chú trọng các khía cạnh liên quan đến học tập. Nhà trường sẽ thực hiện các khảo sát kỹ lưỡng và đánh giá rủi ro để nhận định mức độ phù hợp của những địa điểm được chọn lọc cho học sinh nhỏ tuổi. Các chuyến đi này cũng là dịp để trẻ thực hành các kỹ năng tổ chức và tự lập, thông qua việc tự quản lý bản thân, khi lên xuống xe buýt, làm theo hướng dẫn và giữ an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh. Thông tin chi tiết về các chuyến đi đều được thông báo đến phụ huynh qua bản tin của trường.

Để làm phong phú thêm trải nghiệm học tập và giúp các em kết nối bối cảnh bên trong lớp học với đời sống thực tế, ASVN cố gắng tạo cơ hội cho tất cả học sinh trải nghiệm các chuyến đi thực tế. Đây được xem là phương thức mở rộng kiến thức cho trẻ, đồng thời tạo ra thử thách để trẻ nâng cao khả năng tư duy và tìm tòi học hỏi của mình. Mặc dù tính chất của các chuyến tham quan thường mang lại cảm giác thú vị cho trẻ, nhưng chúng tôi vẫn rất chú trọng các khía cạnh liên quan đến học tập. Nhà trường sẽ thực hiện các khảo sát kỹ lưỡng và đánh giá rủi ro để nhận định mức độ phù hợp của những địa điểm được chọn lọc cho học sinh nhỏ tuổi. Các chuyến đi này cũng là dịp để trẻ thực hành các kỹ năng tổ chức và tự lập, thông qua việc tự quản lý bản thân, khi lên xuống xe buýt, làm theo hướng dẫn và giữ an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh. Thông tin chi tiết về các chuyến đi đều được thông báo đến phụ huynh qua bản tin của trường.

Để làm phong phú thêm trải nghiệm học tập và giúp các em kết nối bối cảnh bên trong lớp học với đời sống thực tế, ASVN cố gắng tạo cơ hội cho tất cả học sinh trải nghiệm các chuyến đi thực tế. Đây được xem là phương thức mở rộng kiến thức cho trẻ, đồng thời tạo ra thử thách để trẻ nâng cao khả năng tư duy và tìm tòi học hỏi của mình. Mặc dù tính chất của các chuyến tham quan thường mang lại cảm giác thú vị cho trẻ, nhưng chúng tôi vẫn rất chú trọng các khía cạnh liên quan đến học tập. Nhà trường sẽ thực hiện các khảo sát kỹ lưỡng và đánh giá rủi ro để nhận định mức độ phù hợp của những địa điểm được chọn lọc cho học sinh nhỏ tuổi. Các chuyến đi này cũng là dịp để trẻ thực hành các kỹ năng tổ chức và tự lập, thông qua việc tự quản lý bản thân, khi lên xuống xe buýt, làm theo hướng dẫn và giữ an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh. Thông tin chi tiết về các chuyến đi đều được thông báo đến phụ huynh qua bản tin của trường.

Để làm phong phú thêm trải nghiệm học tập và giúp các em kết nối bối cảnh bên trong lớp học với đời sống thực tế, ASVN cố gắng tạo cơ hội cho tất cả học sinh trải nghiệm các chuyến đi thực tế. Đây được xem là phương thức mở rộng kiến thức cho trẻ, đồng thời tạo ra thử thách để trẻ nâng cao khả năng tư duy và tìm tòi học hỏi của mình. Mặc dù tính chất của các chuyến tham quan thường mang lại cảm giác thú vị cho trẻ, nhưng chúng tôi vẫn rất chú trọng các khía cạnh liên quan đến học tập. Nhà trường sẽ thực hiện các khảo sát kỹ lưỡng và đánh giá rủi ro để nhận định mức độ phù hợp của những địa điểm được chọn lọc cho học sinh nhỏ tuổi. Các chuyến đi này cũng là dịp để trẻ thực hành các kỹ năng tổ chức và tự lập, thông qua việc tự quản lý bản thân, khi lên xuống xe buýt, làm theo hướng dẫn và giữ an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh. Thông tin chi tiết về các chuyến đi đều được thông báo đến phụ huynh qua bản tin của trường.

Để làm phong phú thêm trải nghiệm học tập và giúp các em kết nối bối cảnh bên trong lớp học với đời sống thực tế, ASVN cố gắng tạo cơ hội cho tất cả học sinh trải nghiệm các chuyến đi thực tế. Đây được xem là phương thức mở rộng kiến thức cho trẻ, đồng thời tạo ra thử thách để trẻ nâng cao khả năng tư duy và tìm tòi học hỏi của mình. Mặc dù tính chất của các chuyến tham quan thường mang lại cảm giác thú vị cho trẻ, nhưng chúng tôi vẫn rất chú trọng các khía cạnh liên quan đến học tập. Nhà trường sẽ thực hiện các khảo sát kỹ lưỡng và đánh giá rủi ro để nhận định mức độ phù hợp của những địa điểm được chọn lọc cho học sinh nhỏ tuổi. Các chuyến đi này cũng là dịp để trẻ thực hành các kỹ năng tổ chức và tự lập, thông qua việc tự quản lý bản thân, khi lên xuống xe buýt, làm theo hướng dẫn và giữ an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh. Thông tin chi tiết về các chuyến đi đều được thông báo đến phụ huynh qua bản tin của trường.

Để làm phong phú thêm trải nghiệm học tập và giúp các em kết nối bối cảnh bên trong lớp học với đời sống thực tế, ASVN cố gắng tạo cơ hội cho tất cả học sinh trải nghiệm các chuyến đi thực tế. Đây được xem là phương thức mở rộng kiến thức cho trẻ, đồng thời tạo ra thử thách để trẻ nâng cao khả năng tư duy và tìm tòi học hỏi của mình. Mặc dù tính chất của các chuyến tham quan thường mang lại cảm giác thú vị cho trẻ, nhưng chúng tôi vẫn rất chú trọng các khía cạnh liên quan đến học tập. Nhà trường sẽ thực hiện các khảo sát kỹ lưỡng và đánh giá rủi ro để nhận định mức độ phù hợp của những địa điểm được chọn lọc cho học sinh nhỏ tuổi. Các chuyến đi này cũng là dịp để trẻ thực hành các kỹ năng tổ chức và tự lập, thông qua việc tự quản lý bản thân, khi lên xuống xe buýt, làm theo hướng dẫn và giữ an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh. Thông tin chi tiết về các chuyến đi đều được thông báo đến phụ huynh qua bản tin của trường.

Để làm phong phú thêm trải nghiệm học tập và giúp các em kết nối bối cảnh bên trong lớp học với đời sống thực tế, ASVN cố gắng tạo cơ hội cho tất cả học sinh trải nghiệm các chuyến đi thực tế. Đây được xem là phương thức mở rộng kiến thức cho trẻ, đồng thời tạo ra thử thách để trẻ nâng cao khả năng tư duy và tìm tòi học hỏi của mình. Mặc dù tính chất của các chuyến tham quan thường mang lại cảm giác thú vị cho trẻ, nhưng chúng tôi vẫn rất chú trọng các khía cạnh liên quan đến học tập. Nhà trường sẽ thực hiện các khảo sát kỹ lưỡng và đánh giá rủi ro để nhận định mức độ phù hợp của những địa điểm được chọn lọc cho học sinh nhỏ tuổi. Các chuyến đi này cũng là dịp để trẻ thực hành các kỹ năng tổ chức và tự lập, thông qua việc tự quản lý bản thân, khi lên xuống xe buýt, làm theo hướng dẫn và giữ an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh. Thông tin chi tiết về các chuyến đi đều được thông báo đến phụ huynh qua bản tin của trường.

Để làm phong phú thêm trải nghiệm học tập và giúp các em kết nối bối cảnh bên trong lớp học với đời sống thực tế, ASVN cố gắng tạo cơ hội cho tất cả học sinh trải nghiệm các chuyến đi thực tế. Đây được xem là phương thức mở rộng kiến thức cho trẻ, đồng thời tạo ra thử thách để trẻ nâng cao khả năng tư duy và tìm tòi học hỏi của mình. Mặc dù tính chất của các chuyến tham quan thường mang lại cảm giác thú vị cho trẻ, nhưng chúng tôi vẫn rất chú trọng các khía cạnh liên quan đến học tập. Nhà trường sẽ thực hiện các khảo sát kỹ lưỡng và đánh giá rủi ro để nhận định mức độ phù hợp của những địa điểm được chọn lọc cho học sinh nhỏ tuổi. Các chuyến đi này cũng là dịp để trẻ thực hành các kỹ năng tổ chức và tự lập, thông qua việc tự quản lý bản thân, khi lên xuống xe buýt, làm theo hướng dẫn và giữ an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh. Thông tin chi tiết về các chuyến đi đều được thông báo đến phụ huynh qua bản tin của trường.

Để làm phong phú thêm trải nghiệm học tập và giúp các em kết nối bối cảnh bên trong lớp học với đời sống thực tế, ASVN cố gắng tạo cơ hội cho tất cả học sinh trải nghiệm các chuyến đi thực tế. Đây được xem là phương thức mở rộng kiến thức cho trẻ, đồng thời tạo ra thử thách để trẻ nâng cao khả năng tư duy và tìm tòi học hỏi của mình. Mặc dù tính chất của các chuyến tham quan thường mang lại cảm giác thú vị cho trẻ, nhưng chúng tôi vẫn rất chú trọng các khía cạnh liên quan đến học tập. Nhà trường sẽ thực hiện các khảo sát kỹ lưỡng và đánh giá rủi ro để nhận định mức độ phù hợp của những địa điểm được chọn lọc cho học sinh nhỏ tuổi. Các chuyến đi này cũng là dịp để trẻ thực hành các kỹ năng tổ chức và tự lập, thông qua việc tự quản lý bản thân, khi lên xuống xe buýt, làm theo hướng dẫn và giữ an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh. Thông tin chi tiết về các chuyến đi đều được thông báo đến phụ huynh qua bản tin của trường.

“NGÀY HỘI TUYỂN SINH 2021” tại Trường Amanaki Việt Nam

Trường Amanaki Việt Nam kính mời Quý Phụ huynh và các bạn nhỏ tới tham dự “NGÀY HỘI TUYỂN SINH 2021”. 


Thời gian: 9:00 – 12:00, Thứ 7 ngày 06 tháng 03 năm 2021
Địa điểm: 14A Nguyễn Ư Dĩ, P.Thảo Điền, Q.2, TP. HCM 


Lấy cảm hứng từ triết lý giáo dục Reggio Emillia đến từ nước Ý cùng mong muốn được kết hợp với giá trị giáo dục của Chương trình Tú tài quốc tế dành cho bậc Mầm non - Tiểu học (PYP), Trường Amanaki Việt Nam được hình thành nhằm hỗ trợ và nuôi dưỡng tinh thần ham học hỏi, tình yêu với thiên nhiên và ý thức trách nhiệm của thế hệ công dân toàn cầu tương lai.
Tham gia Ngày hội thông tin 2021, Quý Phụ huynh sẽ được giải đáp những thắc mắc về chương trình học, học bổng và cùng các bạn nhỏ trực tiếp tham quan, trải nghiệm hoạt động học tập tại Nhà Amanaki.


Chúng tôi mong chờ được chào đón Quý Phụ huynh và các bạn nhỏ.
Nhấp để xem toàn hình

Trường Amanaki Việt Nam kính mời Quý Phụ huynh và các bạn nhỏ tới tham dự “NGÀY HỘI TUYỂN SINH 2021”. 


Thời gian: 9:00 – 12:00, Thứ 7 ngày 06 tháng 03 năm 2021
Địa điểm: 14A Nguyễn Ư Dĩ, P.Thảo Điền, Q.2, TP. HCM 


Lấy cảm hứng từ triết lý giáo dục Reggio Emillia đến từ nước Ý cùng mong muốn được kết hợp với giá trị giáo dục của Chương trình Tú tài quốc tế dành cho bậc Mầm non - Tiểu học (PYP), Trường Amanaki Việt Nam được hình thành nhằm hỗ trợ và nuôi dưỡng tinh thần ham học hỏi, tình yêu với thiên nhiên và ý thức trách nhiệm của thế hệ công dân toàn cầu tương lai.
Tham gia Ngày hội thông tin 2021, Quý Phụ huynh sẽ được giải đáp những thắc mắc về chương trình học, học bổng và cùng các bạn nhỏ trực tiếp tham quan, trải nghiệm hoạt động học tập tại Nhà Amanaki.


Chúng tôi mong chờ được chào đón Quý Phụ huynh và các bạn nhỏ.
Trẻ thực hành vận dụng trí tưởng tượng và sự sáng tạo của mình dựa trên những gì được quan sát và được gợi mở
Sau chuyến thăm quan triển lãm “Lĩnh Nam: Họ Hồng Bàng, các bạn nhỏ nhà Amanaki đã rất tò mò với chú Rồng và các màu sắc khác nhau tại đây. Vậy nên, cô trò đã cùng nhau quyết định thử sức với một dự án nhỏ: cùng tái hiện hình ảnh mà bạn yêu thích từ chuyến đi.


Tự tay nhuộm những tờ khăn giấy bằng màu thực phẩm, rồi cùng nhau phơi khô, sau đó lại cùng nhau xé dán để tạo ra những chiếc vảy rồng đủ mọi sắc màu, các thành viên lớp Blueberries (3 - 4 tuổi) dường như đang thử sức với vai trò những người thợ thủ công lành nghề. 
Ở một không gian khác, các bạn lớp Green Palm (4 - 5 tuổi) thì đang thử biến màu trên hạt gạo và so sánh sự khác biệt khi nhỏ màu lên các loại vải khác nhau. Trong khi lớp Bamboo (2 – 3 tuổi) thì thử tạo ra những chiếc vảy rồng từ khay trứng tái chế.


Không chỉ là tái hiện lại, các bạn nhỏ còn đang thực hành vận dụng trí tưởng tượng và sự sáng tạo của mình dựa trên những gì được quan sát và được gợi mở. Từ những hoạt động như vậy, chúng tôi mong rằng các bạn nhỏ của nhà Amanaki sẽ ngày càng hứng khởi hơn trên hành trình biểu lộ một trăm ngôn ngữ của riêng mình.
___________
14A Nguyen U Di, Thao Dien Ward, D.2, HCMC
www.amanakischool.com | 03 3636 8614
Nhấp để xem toàn hình
Sau chuyến thăm quan triển lãm “Lĩnh Nam: Họ Hồng Bàng, các bạn nhỏ nhà Amanaki đã rất tò mò với chú Rồng và các màu sắc khác nhau tại đây. Vậy nên, cô trò đã cùng nhau quyết định thử sức với một dự án nhỏ: cùng tái hiện hình ảnh mà bạn yêu thích từ chuyến đi.


Tự tay nhuộm những tờ khăn giấy bằng màu thực phẩm, rồi cùng nhau phơi khô, sau đó lại cùng nhau xé dán để tạo ra những chiếc vảy rồng đủ mọi sắc màu, các thành viên lớp Blueberries (3 - 4 tuổi) dường như đang thử sức với vai trò những người thợ thủ công lành nghề. 
Ở một không gian khác, các bạn lớp Green Palm (4 - 5 tuổi) thì đang thử biến màu trên hạt gạo và so sánh sự khác biệt khi nhỏ màu lên các loại vải khác nhau. Trong khi lớp Bamboo (2 – 3 tuổi) thì thử tạo ra những chiếc vảy rồng từ khay trứng tái chế.


Không chỉ là tái hiện lại, các bạn nhỏ còn đang thực hành vận dụng trí tưởng tượng và sự sáng tạo của mình dựa trên những gì được quan sát và được gợi mở. Từ những hoạt động như vậy, chúng tôi mong rằng các bạn nhỏ của nhà Amanaki sẽ ngày càng hứng khởi hơn trên hành trình biểu lộ một trăm ngôn ngữ của riêng mình.
___________
14A Nguyen U Di, Thao Dien Ward, D.2, HCMC
www.amanakischool.com | 03 3636 8614
Trường Amanaki Việt Nam tham quan triển lãm "Linh Nam: Họ Hồng Bàng"
“Tại sao cái đuôi màu xanh? Chú đó biến thành con gì? Hoàng tử gì mà màu xanh vậy? Mẹ Âu Cơ.” – Soda (3 tuổi)


“Bạn gì ngủ trên con rồng kìa! Hoàng tử. Nhiều em bé quá!” – Doca (3 tuổi)


“Phép thuật đâu? Con chim giống con thiên nga. 11 em bé.” – Happer (3 tuổi)


Nhiếp ảnh gia Harry Vu được lớn lên cùng truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ, để rồi những băn khoăn về diện mạo của dân tộc đã thôi thúc anh bắt đầu cuộc hành trình của “Lĩnh Nam: Họ Hồng Bàng”.


Đồng điệu với nguồn cảm hứng dạt dào ấy, nhà Amanaki đã có chuyến tham quan triển lãm để tiếp tục được làm quen, cảm nhận và trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống được kể lại bằng những ngôn ngữ nghệ thuật mới. Chúng tôi tin rằng khi trí tưởng tượng được nuôi dưỡng và sự tò mò luôn được kích thích sẽ giúp hình thành nên tình yêu với việc học – một trong những tố chất quan trọng của những công dân toàn cầu tương lai.
____________
14A Nguyen U Di, Thao Dien Ward, D.2, HCMC
 www.amanakischool.com | 03 3636 8614
Nhấp để xem toàn hình
“Tại sao cái đuôi màu xanh? Chú đó biến thành con gì? Hoàng tử gì mà màu xanh vậy? Mẹ Âu Cơ.” – Soda (3 tuổi)


“Bạn gì ngủ trên con rồng kìa! Hoàng tử. Nhiều em bé quá!” – Doca (3 tuổi)


“Phép thuật đâu? Con chim giống con thiên nga. 11 em bé.” – Happer (3 tuổi)


Nhiếp ảnh gia Harry Vu được lớn lên cùng truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ, để rồi những băn khoăn về diện mạo của dân tộc đã thôi thúc anh bắt đầu cuộc hành trình của “Lĩnh Nam: Họ Hồng Bàng”.


Đồng điệu với nguồn cảm hứng dạt dào ấy, nhà Amanaki đã có chuyến tham quan triển lãm để tiếp tục được làm quen, cảm nhận và trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống được kể lại bằng những ngôn ngữ nghệ thuật mới. Chúng tôi tin rằng khi trí tưởng tượng được nuôi dưỡng và sự tò mò luôn được kích thích sẽ giúp hình thành nên tình yêu với việc học – một trong những tố chất quan trọng của những công dân toàn cầu tương lai.
____________
14A Nguyen U Di, Thao Dien Ward, D.2, HCMC
 www.amanakischool.com | 03 3636 8614
Thăm Nhà Hát Lớn Thành Phố HCM

Mỗi khi các con sắm vai vào các nhân vật để thể hiện lại một câu chuyện, hay cùng nhau chuẩn bị cho một phần biểu diễn, thì quá trình luyện tập để cho ra một tiết mục hoàn chỉnh chưa bao giờ là điều dễ dàng. Chính điều này đã trở thành nguồn cảm hứng để chúng tôi cùng nhau tham dự buổi tổng duyệt chương trình múa liên hợp Việt – Hàn “Sắc Màu Vũ Điệu” tại Nhà hát Thành phố vừa qua.

Những sắc màu và ánh sáng hòa quyện cùng âm nhạc được thể hiện qua ngôn ngữ các điệu nhảy đã thực sự thu hút sự chú ý của các bé. Nhưng hơn hết, chúng tôi hi vọng sẽ góp phần giúp trẻ hiểu được rằng trước khi trình diễn một tác phẩm hoàn thiện và nhận được những tràng pháo tay đón nhận từ khán giả, các cô chú diễn viên và đội ngũ phía sau sân khấu đã cùng nhau nỗ lực tập luyện và trải qua một quá trình làm việc hết mình.

Aurora Song ngữ sẽ cố gắng mang đến cho trẻ nhiều những chuyến đi nữa, để con được gặp gỡ và quan sát mọi người xung quanh làm việc tạo ra những tác phẩm, công trình hay một sản phẩm, để con sẽ thêm yêu và tận hưởng quá trình của mỗi hoạt động mình tham gia, xa hơn nữa là cả một quá trình học tập và làm việc sau này.

Nhấp để xem toàn hình

Mỗi khi các con sắm vai vào các nhân vật để thể hiện lại một câu chuyện, hay cùng nhau chuẩn bị cho một phần biểu diễn, thì quá trình luyện tập để cho ra một tiết mục hoàn chỉnh chưa bao giờ là điều dễ dàng. Chính điều này đã trở thành nguồn cảm hứng để chúng tôi cùng nhau tham dự buổi tổng duyệt chương trình múa liên hợp Việt – Hàn “Sắc Màu Vũ Điệu” tại Nhà hát Thành phố vừa qua.

Những sắc màu và ánh sáng hòa quyện cùng âm nhạc được thể hiện qua ngôn ngữ các điệu nhảy đã thực sự thu hút sự chú ý của các bé. Nhưng hơn hết, chúng tôi hi vọng sẽ góp phần giúp trẻ hiểu được rằng trước khi trình diễn một tác phẩm hoàn thiện và nhận được những tràng pháo tay đón nhận từ khán giả, các cô chú diễn viên và đội ngũ phía sau sân khấu đã cùng nhau nỗ lực tập luyện và trải qua một quá trình làm việc hết mình.

Aurora Song ngữ sẽ cố gắng mang đến cho trẻ nhiều những chuyến đi nữa, để con được gặp gỡ và quan sát mọi người xung quanh làm việc tạo ra những tác phẩm, công trình hay một sản phẩm, để con sẽ thêm yêu và tận hưởng quá trình của mỗi hoạt động mình tham gia, xa hơn nữa là cả một quá trình học tập và làm việc sau này.

Tham quan Bảo tàng Áo dài | Tuần học vải vóc Hè 2019

Tiếp nối chương trình học kỳ Hè 2019, ASVN đã cùng nhau bước qua tuần học chủ đề “Vải vóc” đầy hào hứng. Để mở đầu cho chặng đường tìm hiểu và học hỏi mới này, chúng tôi đã có một chuyến đi tới thăm Bảo Tàng Áo Dài – một nơi đặc biệt dành riêng để tôn vinh tà Áo dài Việt Nam.

Cô trò chúng tôi cùng hòa mình vào bầu không khí xanh mát của cây cối ao vườn, nét hoài cổ của những nếp nhà mang lối kiến trúc truyền thống, tất cả hòa quyện mang đến một không gian đậm bản sắc văn hóa Việt, để từ đó dẫn luồng cảm xúc của chúng tôi hướng về điểm nhấn của bảo tàng là khu trưng bày Áo dài cổ. Chúng tôi được tận mắt ngắm nhìn và lắng nghe chia sẻ về những chiếc Áo dài cổ qua các thời kỳ với nhiều chất liệu, kiểu dáng và hoa văn đi cùng với mỗi giai đoạn lịch sử. 

Đắm mình trong một khung cảnh thư giãn, chiêm ngưỡng những tà Áo dài truyền thống và thưởng thức những nét đẹp văn hóa quý giá, chúng tôi không chỉ cùng nhau có những khoảnh khắc vui chơi thích thú, mà còn rời Bảo tàng với đầy những ý tưởng và cảm hứng đọng lại để tiếp tục chặng đường khám phá “Làng” của mình.

Nhấp để xem toàn hình

Tiếp nối chương trình học kỳ Hè 2019, ASVN đã cùng nhau bước qua tuần học chủ đề “Vải vóc” đầy hào hứng. Để mở đầu cho chặng đường tìm hiểu và học hỏi mới này, chúng tôi đã có một chuyến đi tới thăm Bảo Tàng Áo Dài – một nơi đặc biệt dành riêng để tôn vinh tà Áo dài Việt Nam.

Cô trò chúng tôi cùng hòa mình vào bầu không khí xanh mát của cây cối ao vườn, nét hoài cổ của những nếp nhà mang lối kiến trúc truyền thống, tất cả hòa quyện mang đến một không gian đậm bản sắc văn hóa Việt, để từ đó dẫn luồng cảm xúc của chúng tôi hướng về điểm nhấn của bảo tàng là khu trưng bày Áo dài cổ. Chúng tôi được tận mắt ngắm nhìn và lắng nghe chia sẻ về những chiếc Áo dài cổ qua các thời kỳ với nhiều chất liệu, kiểu dáng và hoa văn đi cùng với mỗi giai đoạn lịch sử. 

Đắm mình trong một khung cảnh thư giãn, chiêm ngưỡng những tà Áo dài truyền thống và thưởng thức những nét đẹp văn hóa quý giá, chúng tôi không chỉ cùng nhau có những khoảnh khắc vui chơi thích thú, mà còn rời Bảo tàng với đầy những ý tưởng và cảm hứng đọng lại để tiếp tục chặng đường khám phá “Làng” của mình.

Tham quan Làng Tre Phú An | Tuần học Cây cối làng quê Hè 2019

“Tre xanh

Xanh tự bao giờ?

Chuyện ngày xưa … đã có bờ tre xanh…”

-Nguyễn Duy - 

Cây tre từ lâu đã xuất hiện trong thơ ca, các câu chuyện Việt cổ và cũng là một trong những hình ảnh tượng trưng cho sự thanh bình của làng quê Việt Nam. Cây tre không chỉ cho bóng mát mà còn là vật liệu đặc biệt để chế tác ra các sản phẩm đan lát đa dạng. Lấy cảm hứng từ đó, mở đầu cho tuần học về chủ đề đan lát chúng tôi đã có chuyến ghé thăm Làng tre Phú An – khu bảo tồn sinh thái tre đầu tiên của Việt Nam.

Trẻ được lắng nghe ông và các cô tại làng giới thiệu về thế giới tre đa dạng, làm quen với các đồ thủ công làm từ tre, và cũng đặc biệt thích thú tò mò khi bắt gặp những loài động vật mới lạ như ve sầu, cuốn chiếu, vv. Chúng tôi hi vọng rằng sau chuyến đi này, trẻ đã có cảm nhận thân thuộc, gần gũi hơn với lũy tre, và đâu đó, là những câu hỏi và ý tưởng sáng tạo còn đang chờ được khám phá.

Nhấp để xem toàn hình

“Tre xanh

Xanh tự bao giờ?

Chuyện ngày xưa … đã có bờ tre xanh…”

-Nguyễn Duy - 

Cây tre từ lâu đã xuất hiện trong thơ ca, các câu chuyện Việt cổ và cũng là một trong những hình ảnh tượng trưng cho sự thanh bình của làng quê Việt Nam. Cây tre không chỉ cho bóng mát mà còn là vật liệu đặc biệt để chế tác ra các sản phẩm đan lát đa dạng. Lấy cảm hứng từ đó, mở đầu cho tuần học về chủ đề đan lát chúng tôi đã có chuyến ghé thăm Làng tre Phú An – khu bảo tồn sinh thái tre đầu tiên của Việt Nam.

Trẻ được lắng nghe ông và các cô tại làng giới thiệu về thế giới tre đa dạng, làm quen với các đồ thủ công làm từ tre, và cũng đặc biệt thích thú tò mò khi bắt gặp những loài động vật mới lạ như ve sầu, cuốn chiếu, vv. Chúng tôi hi vọng rằng sau chuyến đi này, trẻ đã có cảm nhận thân thuộc, gần gũi hơn với lũy tre, và đâu đó, là những câu hỏi và ý tưởng sáng tạo còn đang chờ được khám phá.

Chuyến thăm Khu giải trí công nghệ tương tác JP World

Nối tiếp nguồn cảm hứng đến từ khu rừng và các loài động vật hoang dã mà trẻ tìm hiểu trong những tuần gần đây, kết hợp với những khám phá về hiện tượng đổ bóng và phản chiếu của trẻ, chúng tôi đã quyết định cùng nhau đến trải nghiệm một khu tương tác ánh sáng 3D trong thành phố.

Tại đây, các bé được hòa mình vào thế giới thiên nhiên sinh động với nhiều loài động vật hoang dã dưới một góc nhìn mới, hay bước ra ngoài “vũ trụ” ngắm nhìn các hành tinh khác nhau nơi mà trẻ có thể hóa thân thành các nhà du hành, và có lẽ chưa bao giờ các bé được đến gần với “mặt trời” hơn thế. Trẻ còn đặc biệt thích thú khi bắt gặp một hoạt động đã quen tại trường – vẽ và đưa bức tranh của mình lên màn hình tương tác ở quy mô lớn hơn.

Nhà Aurora Song ngữ hi vọng, sau chuyến đi này trẻ sẽ có thêm nhiều hơn nữa những cảm hứng cùng ý tưởng sáng tạo và sẽ thể hiện chúng thông qua “100 ngôn ngữ” của riêng mình.

Nhấp để xem toàn hình

Nối tiếp nguồn cảm hứng đến từ khu rừng và các loài động vật hoang dã mà trẻ tìm hiểu trong những tuần gần đây, kết hợp với những khám phá về hiện tượng đổ bóng và phản chiếu của trẻ, chúng tôi đã quyết định cùng nhau đến trải nghiệm một khu tương tác ánh sáng 3D trong thành phố.

Tại đây, các bé được hòa mình vào thế giới thiên nhiên sinh động với nhiều loài động vật hoang dã dưới một góc nhìn mới, hay bước ra ngoài “vũ trụ” ngắm nhìn các hành tinh khác nhau nơi mà trẻ có thể hóa thân thành các nhà du hành, và có lẽ chưa bao giờ các bé được đến gần với “mặt trời” hơn thế. Trẻ còn đặc biệt thích thú khi bắt gặp một hoạt động đã quen tại trường – vẽ và đưa bức tranh của mình lên màn hình tương tác ở quy mô lớn hơn.

Nhà Aurora Song ngữ hi vọng, sau chuyến đi này trẻ sẽ có thêm nhiều hơn nữa những cảm hứng cùng ý tưởng sáng tạo và sẽ thể hiện chúng thông qua “100 ngôn ngữ” của riêng mình.

Khám phá thiên nhiên và hoạt động nghệ thuật tại Family Garden

Nằm trong chủ đề đầu tiên của Học kỳ hè về cây cối làng quê, vừa qua các bạn Khối mầm non đã có chuyến đi đến thăm một khu vườn thiên nhiên và cùng nhau tìm kiếm nguồn cảm hứng khám phá mới. 

Trẻ được hòa vào với một khu vườn nhà, ngắm nhìn và cảm nhận, nào trúc nào súng, rồi luống rau quả trứng, cùng với những câu hỏi mở các thầy cô đưa ra nhằm kích thích sự tò mò khám phá và quan sát của mỗi bạn. Trong một không gian xanh mát bao trùm bởi cây cỏ, trẻ cùng nhau tìm cảm hứng và sáng tạo với hoa lá trong vườn mà các cô trò thu nhặt được.

Hi vọng rằng sau chuyến đi này các bé sẽ có thêm nhiều những ý tưởng và nguồn cảm hứng mới cho tuần học “Cây cối làng quê”, xa hơn là góp phần dần hình thành một tình yêu và sự trân trọng đối với môi trường thiên nhiên trong mỗi bé.

Nhấp để xem toàn hình

Nằm trong chủ đề đầu tiên của Học kỳ hè về cây cối làng quê, vừa qua các bạn Khối mầm non đã có chuyến đi đến thăm một khu vườn thiên nhiên và cùng nhau tìm kiếm nguồn cảm hứng khám phá mới. 

Trẻ được hòa vào với một khu vườn nhà, ngắm nhìn và cảm nhận, nào trúc nào súng, rồi luống rau quả trứng, cùng với những câu hỏi mở các thầy cô đưa ra nhằm kích thích sự tò mò khám phá và quan sát của mỗi bạn. Trong một không gian xanh mát bao trùm bởi cây cỏ, trẻ cùng nhau tìm cảm hứng và sáng tạo với hoa lá trong vườn mà các cô trò thu nhặt được.

Hi vọng rằng sau chuyến đi này các bé sẽ có thêm nhiều những ý tưởng và nguồn cảm hứng mới cho tuần học “Cây cối làng quê”, xa hơn là góp phần dần hình thành một tình yêu và sự trân trọng đối với môi trường thiên nhiên trong mỗi bé.

Chuyến thăm Farm Hill | Tuần chủ đề "My Color"

Trong khuôn khổ 05 tuần học mang chủ điểm “My Color”, cô trò Amanaki đã đi vào tìm hiểu và thực hiện các dự án lấy cảm hứng từ sự đa dạng sắc màu của các hành tinh, cho đến những mảng màu đặc trưng trên mỗi loại quần thể sống. Đối với các em lớp nhỏ hơn, những hoa, lá, quả trong vườn chính là thế giới thiên nhiên sắc màu đầy thú vị mà các bé tìm tòi khám phá thông qua các hoạt động thực hành với giác quan hay quan sát sự thay đổi màu sắc theo mùa.

Để giúp các bạn nhỏ có thêm trải nghiệm thực tế, chúng tôi cùng nhau tới thăm trang trại Farm Hill để quan sát sự phong phú của các loại thực vật mang những màu sắc riêng biệt. Và đặc biệt, trẻ đầy hào hứng khi được trải nghiệm tự tay vun trồng những cây con nhỏ xinh trên chiếc hộp tái chế của mình, hay tìm hiểu hành trình biển đổi từ những trái ca cao nhiều màu thành những viên sô cô la nâu đầy hấp dẫn.

Cô trò nhà Amanaki xin gửi lời cảm ơn tới các cô chú tại Farm Hill đã giúp cho hành trình khám phá về “Sắc màu” của chúng tôi thêm bổ ích và ý nghĩa.

Mỗi chuyến đi sẽ mở ra một thế giới mới với những trải nghiệm bổ ích. Đội ngũ Amanaki sẽ không ngừng tìm kiếm những chuyến đi mới lạ để các bạn nhỏ được thoả sức học hỏi và khám phá.

Nhấp để xem toàn hình

Trong khuôn khổ 05 tuần học mang chủ điểm “My Color”, cô trò Amanaki đã đi vào tìm hiểu và thực hiện các dự án lấy cảm hứng từ sự đa dạng sắc màu của các hành tinh, cho đến những mảng màu đặc trưng trên mỗi loại quần thể sống. Đối với các em lớp nhỏ hơn, những hoa, lá, quả trong vườn chính là thế giới thiên nhiên sắc màu đầy thú vị mà các bé tìm tòi khám phá thông qua các hoạt động thực hành với giác quan hay quan sát sự thay đổi màu sắc theo mùa.

Để giúp các bạn nhỏ có thêm trải nghiệm thực tế, chúng tôi cùng nhau tới thăm trang trại Farm Hill để quan sát sự phong phú của các loại thực vật mang những màu sắc riêng biệt. Và đặc biệt, trẻ đầy hào hứng khi được trải nghiệm tự tay vun trồng những cây con nhỏ xinh trên chiếc hộp tái chế của mình, hay tìm hiểu hành trình biển đổi từ những trái ca cao nhiều màu thành những viên sô cô la nâu đầy hấp dẫn.

Cô trò nhà Amanaki xin gửi lời cảm ơn tới các cô chú tại Farm Hill đã giúp cho hành trình khám phá về “Sắc màu” của chúng tôi thêm bổ ích và ý nghĩa.

Mỗi chuyến đi sẽ mở ra một thế giới mới với những trải nghiệm bổ ích. Đội ngũ Amanaki sẽ không ngừng tìm kiếm những chuyến đi mới lạ để các bạn nhỏ được thoả sức học hỏi và khám phá.

Chuyến đi dã ngoại tới Family Garden | 2018

LẮNG NGHE THIÊN NHIÊN

Khuôn viên trường nhà Aurora Song ngữ vốn là một thế giới thiên nhiên sinh động và đa dạng, vì vậy việc tiếp xúc với các loài thực vật và sinh vật tự nhiên đã trở nên quen thuộc với các bạn nhỏ nơi đây. Khi bước vào một khu vườn - một thế giới hoang dã rộng lớn hơn, trẻ sẽ chẳng còn sợ hãi hay e dè mà thoải mái khám phá thiên nhiên như một bản năng.

Trong chuyến dã ngoại tới thăm một khu vườn đầy mời gọi, đi qua mỗi góc vườn nơi có những loài cây lạ lẫm, những chiếc lá mang hình thù và mùi hương kỳ lạ, những sinh vật sắc màu, trẻ hiếu kỳ ngắm nhìn và chẳng ngần ngại chạm tay hay ngửi mùi. Lúc này, chúng tôi biết rằng trẻ đang thực sự đắm mình trong thế giới tự nhiên, ở trong một tâm thế thoải mái nhất để chủ động khám phá, tận hưởng vẻ đẹp muôn loài và thu nạp những kiến thức bổ ích đầy ngẫu hứng.

Aurora Song ngữ hiểu rằng tương tác với thiên nhiên là vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của các bé, vì vậy mỗi ngày chúng tôi luôn cố gắng rút ngắn những giới hạn cơ hội kết nối với môi trường thiên nhiên của trẻ ngay trong Thành phố.


Nhấp để xem toàn hình

LẮNG NGHE THIÊN NHIÊN

Khuôn viên trường nhà Aurora Song ngữ vốn là một thế giới thiên nhiên sinh động và đa dạng, vì vậy việc tiếp xúc với các loài thực vật và sinh vật tự nhiên đã trở nên quen thuộc với các bạn nhỏ nơi đây. Khi bước vào một khu vườn - một thế giới hoang dã rộng lớn hơn, trẻ sẽ chẳng còn sợ hãi hay e dè mà thoải mái khám phá thiên nhiên như một bản năng.

Trong chuyến dã ngoại tới thăm một khu vườn đầy mời gọi, đi qua mỗi góc vườn nơi có những loài cây lạ lẫm, những chiếc lá mang hình thù và mùi hương kỳ lạ, những sinh vật sắc màu, trẻ hiếu kỳ ngắm nhìn và chẳng ngần ngại chạm tay hay ngửi mùi. Lúc này, chúng tôi biết rằng trẻ đang thực sự đắm mình trong thế giới tự nhiên, ở trong một tâm thế thoải mái nhất để chủ động khám phá, tận hưởng vẻ đẹp muôn loài và thu nạp những kiến thức bổ ích đầy ngẫu hứng.

Aurora Song ngữ hiểu rằng tương tác với thiên nhiên là vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của các bé, vì vậy mỗi ngày chúng tôi luôn cố gắng rút ngắn những giới hạn cơ hội kết nối với môi trường thiên nhiên của trẻ ngay trong Thành phố.


Khám phá nhạc cụ dân tộc Việt Nam

KHÁM PHÁ TINH HOA VĂN HÓA VIỆT QUA NHẠC CỤ DÂN TỘC

Là loại hình nghệ thuật quan trọng cấu thành nền văn hóa của mỗi quốc gia, âm nhạc cổ truyền là một kho báu mang bản sắc riêng mà mỗi dân tộc luôn nỗ lực gìn giữ và phát triển. Hiểu về những giá trị riêng này của đất nước mình giúp mỗi chúng ta có thể dễ dàng trao đổi và giao lưu với các nền văn hóa khác trong thời kỳ hội nhập. Vì vậy, Trường Amanaki Việt Nam trú trọng tạo cơ hội để trẻ được tiếp cận, tìm hiểu đa dạng các loại hình âm nhạc cổ truyền Việt Nam, nhằm góp phần trang bị nền tảng kiến thức về những giá trị văn hóa dân tộc cho trẻ ngay từ giai đoạn đầu đời.

Bên cạnh việc làm quen và khám phá các loại nhạc cụ ngay trong Trường như đàn đá, đàn T’rưng hay cồng chiêng, những chuyến tham quan tới không gian âm nhạc đậm đà bản sắc Việt Nam giúp trẻ được tiếp cận sâu và mở rộng những trải nghiệm khám phá. Được trực tiếp tương tác với các loại nhạc cụ thông qua sự dẫn dắt bởi nghệ nhân Đức Dậu – một người tâm huyết và am hiểu sâu sắc về âm nhạc dân tộc, trẻ không chỉ tiếp thu thêm kiến thức mà còn học cách cảm thụ giai điệu và bộc lộ cảm xúc một cách tự nhiên nhất.

Với mong muốn giúp trẻ nuôi dưỡng niềm say mê tìm hiểu các giá trị văn hóa dân tộc, Đội ngũ Amanaki Việt Nam luôn tìm tòi đổi mới những cách tiếp cận đa dạng để trẻ được thực sự hào hứng và chủ động khám phá.


Nhấp để xem toàn hình

KHÁM PHÁ TINH HOA VĂN HÓA VIỆT QUA NHẠC CỤ DÂN TỘC

Là loại hình nghệ thuật quan trọng cấu thành nền văn hóa của mỗi quốc gia, âm nhạc cổ truyền là một kho báu mang bản sắc riêng mà mỗi dân tộc luôn nỗ lực gìn giữ và phát triển. Hiểu về những giá trị riêng này của đất nước mình giúp mỗi chúng ta có thể dễ dàng trao đổi và giao lưu với các nền văn hóa khác trong thời kỳ hội nhập. Vì vậy, Trường Amanaki Việt Nam trú trọng tạo cơ hội để trẻ được tiếp cận, tìm hiểu đa dạng các loại hình âm nhạc cổ truyền Việt Nam, nhằm góp phần trang bị nền tảng kiến thức về những giá trị văn hóa dân tộc cho trẻ ngay từ giai đoạn đầu đời.

Bên cạnh việc làm quen và khám phá các loại nhạc cụ ngay trong Trường như đàn đá, đàn T’rưng hay cồng chiêng, những chuyến tham quan tới không gian âm nhạc đậm đà bản sắc Việt Nam giúp trẻ được tiếp cận sâu và mở rộng những trải nghiệm khám phá. Được trực tiếp tương tác với các loại nhạc cụ thông qua sự dẫn dắt bởi nghệ nhân Đức Dậu – một người tâm huyết và am hiểu sâu sắc về âm nhạc dân tộc, trẻ không chỉ tiếp thu thêm kiến thức mà còn học cách cảm thụ giai điệu và bộc lộ cảm xúc một cách tự nhiên nhất.

Với mong muốn giúp trẻ nuôi dưỡng niềm say mê tìm hiểu các giá trị văn hóa dân tộc, Đội ngũ Amanaki Việt Nam luôn tìm tòi đổi mới những cách tiếp cận đa dạng để trẻ được thực sự hào hứng và chủ động khám phá.


Chuyến thăm Lò Gốm cổ Đại Hưng Bình Dương

Trong tuần chủ đề “Đất sét và Gốm” của học kỳ hè năm nay, chúng tôi tiếp tục hành trình về thăm những ngôi làng và điểm đến lần này là một nơi hết sức đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ, cho dù những công nghệ và phương thức sản xuất gốm sứ đang dần chuyển mình để tiệm cận hơn với nhu cầu và sự phát triển của xã hội ngày nay, thì nơi đây – ngay dưới dãy nhà mái ngói của Lò gốm cổ Đại Hưng, các cô chú vẫn mỗi ngày làm ra những chiếc lu, vại, hũ theo cách thủ công truyền thống trong suốt hơn 150 năm qua.

Tại đây, sự chào đón ấm áp chân tình của các cô chú thợ nghề khiến chúng tôi cảm thấy như đang ở trong chính khu “xưởng nghệ thuật ngoài trời” của mình tại trường, chứ không phải là một miền quê xa lạ lần đầu đặt chân. Điều này khiến những đứa trẻ không chút e dè, sẵn sàng ngó nghiêng, tò mò tìm hiểu về các công đoạn làm gốm thủ công. Chúng hào hứng thử sức với những chiếc bàn xoay phiên bản “chuyên nghiệp” hơn, thỏa sức lấm lem với miếng đất gáo hồ. 

Từ một mô đất còn thô ráp, được nghiền thành những khối đất mềm mịn, đi qua bàn tay khéo léo của người thợ rồi khoác lên mình những lớp men lớp hồ, và sau đó là nung mình trong chiếc lò đốt củi qua nhiều giờ, chúng ta sẽ được cham tay vào những chiếc lu chiếc vại vững chãi, mang một màu đỏ cổ điển của tự nhiên.

Đất sét vốn đã là một chất liệu nghệ thuật thân thuộc của chúng tôi tại ASVN. Áp dụng tính chất tạo hình linh hoạt và dễ kết dính của đất sét trong đa dạng những hoạt động sáng tạo, đất sét như một người bạn đặc biệt – cùng chúng tôi khám phá và chơi đùa với các giác quan của mình. Giờ đây có lẽ đất sét đã phần nào trở nên đặc biệt và ý nghĩa hơn, khi chúng tôi biết rằng người bạn này không chỉ cùng chúng tôi chơi hay sáng tạo mỗi ngày, mà còn gắn liền với những nét đẹp và giá trị văn hóa truyền thống đáng được học hỏi và lưu giữ.

Nhấp để xem toàn hình

Trong tuần chủ đề “Đất sét và Gốm” của học kỳ hè năm nay, chúng tôi tiếp tục hành trình về thăm những ngôi làng và điểm đến lần này là một nơi hết sức đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ, cho dù những công nghệ và phương thức sản xuất gốm sứ đang dần chuyển mình để tiệm cận hơn với nhu cầu và sự phát triển của xã hội ngày nay, thì nơi đây – ngay dưới dãy nhà mái ngói của Lò gốm cổ Đại Hưng, các cô chú vẫn mỗi ngày làm ra những chiếc lu, vại, hũ theo cách thủ công truyền thống trong suốt hơn 150 năm qua.

Tại đây, sự chào đón ấm áp chân tình của các cô chú thợ nghề khiến chúng tôi cảm thấy như đang ở trong chính khu “xưởng nghệ thuật ngoài trời” của mình tại trường, chứ không phải là một miền quê xa lạ lần đầu đặt chân. Điều này khiến những đứa trẻ không chút e dè, sẵn sàng ngó nghiêng, tò mò tìm hiểu về các công đoạn làm gốm thủ công. Chúng hào hứng thử sức với những chiếc bàn xoay phiên bản “chuyên nghiệp” hơn, thỏa sức lấm lem với miếng đất gáo hồ. 

Từ một mô đất còn thô ráp, được nghiền thành những khối đất mềm mịn, đi qua bàn tay khéo léo của người thợ rồi khoác lên mình những lớp men lớp hồ, và sau đó là nung mình trong chiếc lò đốt củi qua nhiều giờ, chúng ta sẽ được cham tay vào những chiếc lu chiếc vại vững chãi, mang một màu đỏ cổ điển của tự nhiên.

Đất sét vốn đã là một chất liệu nghệ thuật thân thuộc của chúng tôi tại ASVN. Áp dụng tính chất tạo hình linh hoạt và dễ kết dính của đất sét trong đa dạng những hoạt động sáng tạo, đất sét như một người bạn đặc biệt – cùng chúng tôi khám phá và chơi đùa với các giác quan của mình. Giờ đây có lẽ đất sét đã phần nào trở nên đặc biệt và ý nghĩa hơn, khi chúng tôi biết rằng người bạn này không chỉ cùng chúng tôi chơi hay sáng tạo mỗi ngày, mà còn gắn liền với những nét đẹp và giá trị văn hóa truyền thống đáng được học hỏi và lưu giữ.

Nghệ thuật và thủ công mỹ nghệ

Tại Amanaki, sau khi dành thời gian trao đổi và tìm hiểu về một chủ đề nào đó, có thể là từ sách, từ quan sát xung quanh của trẻ hay những tư liệu cô trò cùng tham khảo, cả lớp sẽ lấy cảm hứng từ đó để phát triển ý hiểu và tổ chức các hoạt động sáng tạo.

Trong triết lý giáo dục Reggio Emilia có một giá trị mang tên “100 ngôn ngữ của trẻ”, thì Nghệ thuật và thủ công mỹ nghệ chính là một trong những phương tiện đặc trưng giúp trẻ bộc lộ các ngôn ngữ của riêng mình.

Đối với trẻ tại Amanaki, vẽ - không chỉ là sử dụng các loại màu nước hay bút sáp, các em có thể tự chế tạo ra màu sắc tự nhiên từ thực vật; sử dụng các vật liệu khác nhau như gỗ, vải, hoa lá khô, vv để sáng tạo nên những họa tiết độc đáo.

Trong mỗi lớp học sẽ có một “nhà kho thần kỳ” - nơi chứa đủ các loại đồ vật tái chế như chai, lọ, hộp các-tông được tập hợp lại để trẻ có thể thoả sức tạo ra những món đồ chơi hay mô hình theo ý mình. Giúp trẻ hình thành ý thức sử dụng vật liệu hiệu quả chính là một trong những giá trị cốt lõi mà Trường Amanaki Việt Nam theo đuổi từ những ngày đầu tiên.

Bên cạnh đó, tại Amanaki trẻ sẽ luôn có những cơ hội được giới thiệu và trải nghiệm với những nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống của Việt Nam như gốm sứ, đan lát hay nhuộm vải tự nhiên, vv. Điều này không chỉ giúp trẻ thêm hiểu về văn hoá truyền thống mà qua đây trẻ sẽ tìm được thêm những “chất liệu” đa dạng để sử dụng trong sáng tạo nghệ thuật. Nghệ thuật và Thủ công mỹ nghệ là phương tiện giúp trẻ bộc lộ ý hiểu và trí tưởng tượng; kích thích sự sáng tạo, là “công cụ” hữu ích để trẻ thể hiện 100 ngôn ngữ của mình.

Và đặc biệt tại Amanaki, thông qua những hoạt động sáng tạo thủ công – một cách tự nhiên nhất, chúng tôi mong muốn trẻ sẽ dần hình thành nên một tình yêu và sự trân trọng đối với thiên nhiên.

Nhấp để xem toàn hình

Tại Amanaki, sau khi dành thời gian trao đổi và tìm hiểu về một chủ đề nào đó, có thể là từ sách, từ quan sát xung quanh của trẻ hay những tư liệu cô trò cùng tham khảo, cả lớp sẽ lấy cảm hứng từ đó để phát triển ý hiểu và tổ chức các hoạt động sáng tạo.

Trong triết lý giáo dục Reggio Emilia có một giá trị mang tên “100 ngôn ngữ của trẻ”, thì Nghệ thuật và thủ công mỹ nghệ chính là một trong những phương tiện đặc trưng giúp trẻ bộc lộ các ngôn ngữ của riêng mình.

Đối với trẻ tại Amanaki, vẽ - không chỉ là sử dụng các loại màu nước hay bút sáp, các em có thể tự chế tạo ra màu sắc tự nhiên từ thực vật; sử dụng các vật liệu khác nhau như gỗ, vải, hoa lá khô, vv để sáng tạo nên những họa tiết độc đáo.

Trong mỗi lớp học sẽ có một “nhà kho thần kỳ” - nơi chứa đủ các loại đồ vật tái chế như chai, lọ, hộp các-tông được tập hợp lại để trẻ có thể thoả sức tạo ra những món đồ chơi hay mô hình theo ý mình. Giúp trẻ hình thành ý thức sử dụng vật liệu hiệu quả chính là một trong những giá trị cốt lõi mà Trường Amanaki Việt Nam theo đuổi từ những ngày đầu tiên.

Bên cạnh đó, tại Amanaki trẻ sẽ luôn có những cơ hội được giới thiệu và trải nghiệm với những nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống của Việt Nam như gốm sứ, đan lát hay nhuộm vải tự nhiên, vv. Điều này không chỉ giúp trẻ thêm hiểu về văn hoá truyền thống mà qua đây trẻ sẽ tìm được thêm những “chất liệu” đa dạng để sử dụng trong sáng tạo nghệ thuật. Nghệ thuật và Thủ công mỹ nghệ là phương tiện giúp trẻ bộc lộ ý hiểu và trí tưởng tượng; kích thích sự sáng tạo, là “công cụ” hữu ích để trẻ thể hiện 100 ngôn ngữ của mình.

Và đặc biệt tại Amanaki, thông qua những hoạt động sáng tạo thủ công – một cách tự nhiên nhất, chúng tôi mong muốn trẻ sẽ dần hình thành nên một tình yêu và sự trân trọng đối với thiên nhiên.