Hoạt động
Sự giao tiếp

Sự giao tiếp gắn kết, xuyên suốt giữa gia đình và nhà trường đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên một môi trường giáo dục toàn diện cho trẻ. ASVN xây dựng đa dạng kênh trao đổi thông tin với quy trình ổn định, chặt chẽ, thống nhất, không chỉ đảm bảo tính kịp thời trong việc thông báo, cập nhật tình hình của trẻ đến gia đình trong suốt quá trình trẻ theo học tại trường; mà còn hỗ trợ gia đình tiếp tục khơi gợi trí tưởng tượng, bản tính tò mò, ham học hỏi, yêu thích tìm hiểu - sáng tạo của bé tại nhà thông qua các báo cáo học tập được giáo viên gửi đến phụ huynh cuối mỗi ngày học.

Nhấp để xem toàn hình
Sự giao tiếp

Sự giao tiếp gắn kết, xuyên suốt giữa gia đình và nhà trường đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên một môi trường giáo dục toàn diện cho trẻ. ASVN xây dựng đa dạng kênh trao đổi thông tin với quy trình ổn định, chặt chẽ, thống nhất, không chỉ đảm bảo tính kịp thời trong việc thông báo, cập nhật tình hình của trẻ đến gia đình trong suốt quá trình trẻ theo học tại trường; mà còn hỗ trợ gia đình tiếp tục khơi gợi trí tưởng tượng, bản tính tò mò, ham học hỏi, yêu thích tìm hiểu - sáng tạo của bé tại nhà thông qua các báo cáo học tập được giáo viên gửi đến phụ huynh cuối mỗi ngày học.

Để làm phong phú thêm trải nghiệm học tập và giúp các em kết nối bối cảnh bên trong lớp học với đời sống thực tế, ASVN cố gắng tạo cơ hội cho tất cả học sinh trải nghiệm các chuyến đi thực tế. Đây được xem là phương thức mở rộng kiến thức cho trẻ, đồng thời tạo ra thử thách để trẻ nâng cao khả năng tư duy và tìm tòi học hỏi của mình. Mặc dù tính chất của các chuyến tham quan thường mang lại cảm giác thú vị cho trẻ, nhưng chúng tôi vẫn rất chú trọng các khía cạnh liên quan đến học tập. Nhà trường sẽ thực hiện các khảo sát kỹ lưỡng và đánh giá rủi ro để nhận định mức độ phù hợp của những địa điểm được chọn lọc cho học sinh nhỏ tuổi. Các chuyến đi này cũng là dịp để trẻ thực hành các kỹ năng tổ chức và tự lập, thông qua việc tự quản lý bản thân, khi lên xuống xe buýt, làm theo hướng dẫn và giữ an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh. Thông tin chi tiết về các chuyến đi đều được thông báo đến phụ huynh qua bản tin của trường.

Để làm phong phú thêm trải nghiệm học tập và giúp các em kết nối bối cảnh bên trong lớp học với đời sống thực tế, ASVN cố gắng tạo cơ hội cho tất cả học sinh trải nghiệm các chuyến đi thực tế. Đây được xem là phương thức mở rộng kiến thức cho trẻ, đồng thời tạo ra thử thách để trẻ nâng cao khả năng tư duy và tìm tòi học hỏi của mình. Mặc dù tính chất của các chuyến tham quan thường mang lại cảm giác thú vị cho trẻ, nhưng chúng tôi vẫn rất chú trọng các khía cạnh liên quan đến học tập. Nhà trường sẽ thực hiện các khảo sát kỹ lưỡng và đánh giá rủi ro để nhận định mức độ phù hợp của những địa điểm được chọn lọc cho học sinh nhỏ tuổi. Các chuyến đi này cũng là dịp để trẻ thực hành các kỹ năng tổ chức và tự lập, thông qua việc tự quản lý bản thân, khi lên xuống xe buýt, làm theo hướng dẫn và giữ an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh. Thông tin chi tiết về các chuyến đi đều được thông báo đến phụ huynh qua bản tin của trường.

Để làm phong phú thêm trải nghiệm học tập và giúp các em kết nối bối cảnh bên trong lớp học với đời sống thực tế, ASVN cố gắng tạo cơ hội cho tất cả học sinh trải nghiệm các chuyến đi thực tế. Đây được xem là phương thức mở rộng kiến thức cho trẻ, đồng thời tạo ra thử thách để trẻ nâng cao khả năng tư duy và tìm tòi học hỏi của mình. Mặc dù tính chất của các chuyến tham quan thường mang lại cảm giác thú vị cho trẻ, nhưng chúng tôi vẫn rất chú trọng các khía cạnh liên quan đến học tập. Nhà trường sẽ thực hiện các khảo sát kỹ lưỡng và đánh giá rủi ro để nhận định mức độ phù hợp của những địa điểm được chọn lọc cho học sinh nhỏ tuổi. Các chuyến đi này cũng là dịp để trẻ thực hành các kỹ năng tổ chức và tự lập, thông qua việc tự quản lý bản thân, khi lên xuống xe buýt, làm theo hướng dẫn và giữ an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh. Thông tin chi tiết về các chuyến đi đều được thông báo đến phụ huynh qua bản tin của trường.

Để làm phong phú thêm trải nghiệm học tập và giúp các em kết nối bối cảnh bên trong lớp học với đời sống thực tế, ASVN cố gắng tạo cơ hội cho tất cả học sinh trải nghiệm các chuyến đi thực tế. Đây được xem là phương thức mở rộng kiến thức cho trẻ, đồng thời tạo ra thử thách để trẻ nâng cao khả năng tư duy và tìm tòi học hỏi của mình. Mặc dù tính chất của các chuyến tham quan thường mang lại cảm giác thú vị cho trẻ, nhưng chúng tôi vẫn rất chú trọng các khía cạnh liên quan đến học tập. Nhà trường sẽ thực hiện các khảo sát kỹ lưỡng và đánh giá rủi ro để nhận định mức độ phù hợp của những địa điểm được chọn lọc cho học sinh nhỏ tuổi. Các chuyến đi này cũng là dịp để trẻ thực hành các kỹ năng tổ chức và tự lập, thông qua việc tự quản lý bản thân, khi lên xuống xe buýt, làm theo hướng dẫn và giữ an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh. Thông tin chi tiết về các chuyến đi đều được thông báo đến phụ huynh qua bản tin của trường.

Để làm phong phú thêm trải nghiệm học tập và giúp các em kết nối bối cảnh bên trong lớp học với đời sống thực tế, ASVN cố gắng tạo cơ hội cho tất cả học sinh trải nghiệm các chuyến đi thực tế. Đây được xem là phương thức mở rộng kiến thức cho trẻ, đồng thời tạo ra thử thách để trẻ nâng cao khả năng tư duy và tìm tòi học hỏi của mình. Mặc dù tính chất của các chuyến tham quan thường mang lại cảm giác thú vị cho trẻ, nhưng chúng tôi vẫn rất chú trọng các khía cạnh liên quan đến học tập. Nhà trường sẽ thực hiện các khảo sát kỹ lưỡng và đánh giá rủi ro để nhận định mức độ phù hợp của những địa điểm được chọn lọc cho học sinh nhỏ tuổi. Các chuyến đi này cũng là dịp để trẻ thực hành các kỹ năng tổ chức và tự lập, thông qua việc tự quản lý bản thân, khi lên xuống xe buýt, làm theo hướng dẫn và giữ an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh. Thông tin chi tiết về các chuyến đi đều được thông báo đến phụ huynh qua bản tin của trường.

Để làm phong phú thêm trải nghiệm học tập và giúp các em kết nối bối cảnh bên trong lớp học với đời sống thực tế, ASVN cố gắng tạo cơ hội cho tất cả học sinh trải nghiệm các chuyến đi thực tế. Đây được xem là phương thức mở rộng kiến thức cho trẻ, đồng thời tạo ra thử thách để trẻ nâng cao khả năng tư duy và tìm tòi học hỏi của mình. Mặc dù tính chất của các chuyến tham quan thường mang lại cảm giác thú vị cho trẻ, nhưng chúng tôi vẫn rất chú trọng các khía cạnh liên quan đến học tập. Nhà trường sẽ thực hiện các khảo sát kỹ lưỡng và đánh giá rủi ro để nhận định mức độ phù hợp của những địa điểm được chọn lọc cho học sinh nhỏ tuổi. Các chuyến đi này cũng là dịp để trẻ thực hành các kỹ năng tổ chức và tự lập, thông qua việc tự quản lý bản thân, khi lên xuống xe buýt, làm theo hướng dẫn và giữ an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh. Thông tin chi tiết về các chuyến đi đều được thông báo đến phụ huynh qua bản tin của trường.

Để làm phong phú thêm trải nghiệm học tập và giúp các em kết nối bối cảnh bên trong lớp học với đời sống thực tế, ASVN cố gắng tạo cơ hội cho tất cả học sinh trải nghiệm các chuyến đi thực tế. Đây được xem là phương thức mở rộng kiến thức cho trẻ, đồng thời tạo ra thử thách để trẻ nâng cao khả năng tư duy và tìm tòi học hỏi của mình. Mặc dù tính chất của các chuyến tham quan thường mang lại cảm giác thú vị cho trẻ, nhưng chúng tôi vẫn rất chú trọng các khía cạnh liên quan đến học tập. Nhà trường sẽ thực hiện các khảo sát kỹ lưỡng và đánh giá rủi ro để nhận định mức độ phù hợp của những địa điểm được chọn lọc cho học sinh nhỏ tuổi. Các chuyến đi này cũng là dịp để trẻ thực hành các kỹ năng tổ chức và tự lập, thông qua việc tự quản lý bản thân, khi lên xuống xe buýt, làm theo hướng dẫn và giữ an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh. Thông tin chi tiết về các chuyến đi đều được thông báo đến phụ huynh qua bản tin của trường.

Để làm phong phú thêm trải nghiệm học tập và giúp các em kết nối bối cảnh bên trong lớp học với đời sống thực tế, ASVN cố gắng tạo cơ hội cho tất cả học sinh trải nghiệm các chuyến đi thực tế. Đây được xem là phương thức mở rộng kiến thức cho trẻ, đồng thời tạo ra thử thách để trẻ nâng cao khả năng tư duy và tìm tòi học hỏi của mình. Mặc dù tính chất của các chuyến tham quan thường mang lại cảm giác thú vị cho trẻ, nhưng chúng tôi vẫn rất chú trọng các khía cạnh liên quan đến học tập. Nhà trường sẽ thực hiện các khảo sát kỹ lưỡng và đánh giá rủi ro để nhận định mức độ phù hợp của những địa điểm được chọn lọc cho học sinh nhỏ tuổi. Các chuyến đi này cũng là dịp để trẻ thực hành các kỹ năng tổ chức và tự lập, thông qua việc tự quản lý bản thân, khi lên xuống xe buýt, làm theo hướng dẫn và giữ an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh. Thông tin chi tiết về các chuyến đi đều được thông báo đến phụ huynh qua bản tin của trường.

Để làm phong phú thêm trải nghiệm học tập và giúp các em kết nối bối cảnh bên trong lớp học với đời sống thực tế, ASVN cố gắng tạo cơ hội cho tất cả học sinh trải nghiệm các chuyến đi thực tế. Đây được xem là phương thức mở rộng kiến thức cho trẻ, đồng thời tạo ra thử thách để trẻ nâng cao khả năng tư duy và tìm tòi học hỏi của mình. Mặc dù tính chất của các chuyến tham quan thường mang lại cảm giác thú vị cho trẻ, nhưng chúng tôi vẫn rất chú trọng các khía cạnh liên quan đến học tập. Nhà trường sẽ thực hiện các khảo sát kỹ lưỡng và đánh giá rủi ro để nhận định mức độ phù hợp của những địa điểm được chọn lọc cho học sinh nhỏ tuổi. Các chuyến đi này cũng là dịp để trẻ thực hành các kỹ năng tổ chức và tự lập, thông qua việc tự quản lý bản thân, khi lên xuống xe buýt, làm theo hướng dẫn và giữ an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh. Thông tin chi tiết về các chuyến đi đều được thông báo đến phụ huynh qua bản tin của trường.

Để làm phong phú thêm trải nghiệm học tập và giúp các em kết nối bối cảnh bên trong lớp học với đời sống thực tế, ASVN cố gắng tạo cơ hội cho tất cả học sinh trải nghiệm các chuyến đi thực tế. Đây được xem là phương thức mở rộng kiến thức cho trẻ, đồng thời tạo ra thử thách để trẻ nâng cao khả năng tư duy và tìm tòi học hỏi của mình. Mặc dù tính chất của các chuyến tham quan thường mang lại cảm giác thú vị cho trẻ, nhưng chúng tôi vẫn rất chú trọng các khía cạnh liên quan đến học tập. Nhà trường sẽ thực hiện các khảo sát kỹ lưỡng và đánh giá rủi ro để nhận định mức độ phù hợp của những địa điểm được chọn lọc cho học sinh nhỏ tuổi. Các chuyến đi này cũng là dịp để trẻ thực hành các kỹ năng tổ chức và tự lập, thông qua việc tự quản lý bản thân, khi lên xuống xe buýt, làm theo hướng dẫn và giữ an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh. Thông tin chi tiết về các chuyến đi đều được thông báo đến phụ huynh qua bản tin của trường.

Để làm phong phú thêm trải nghiệm học tập và giúp các em kết nối bối cảnh bên trong lớp học với đời sống thực tế, ASVN cố gắng tạo cơ hội cho tất cả học sinh trải nghiệm các chuyến đi thực tế. Đây được xem là phương thức mở rộng kiến thức cho trẻ, đồng thời tạo ra thử thách để trẻ nâng cao khả năng tư duy và tìm tòi học hỏi của mình. Mặc dù tính chất của các chuyến tham quan thường mang lại cảm giác thú vị cho trẻ, nhưng chúng tôi vẫn rất chú trọng các khía cạnh liên quan đến học tập. Nhà trường sẽ thực hiện các khảo sát kỹ lưỡng và đánh giá rủi ro để nhận định mức độ phù hợp của những địa điểm được chọn lọc cho học sinh nhỏ tuổi. Các chuyến đi này cũng là dịp để trẻ thực hành các kỹ năng tổ chức và tự lập, thông qua việc tự quản lý bản thân, khi lên xuống xe buýt, làm theo hướng dẫn và giữ an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh. Thông tin chi tiết về các chuyến đi đều được thông báo đến phụ huynh qua bản tin của trường.

Để làm phong phú thêm trải nghiệm học tập và giúp các em kết nối bối cảnh bên trong lớp học với đời sống thực tế, ASVN cố gắng tạo cơ hội cho tất cả học sinh trải nghiệm các chuyến đi thực tế. Đây được xem là phương thức mở rộng kiến thức cho trẻ, đồng thời tạo ra thử thách để trẻ nâng cao khả năng tư duy và tìm tòi học hỏi của mình. Mặc dù tính chất của các chuyến tham quan thường mang lại cảm giác thú vị cho trẻ, nhưng chúng tôi vẫn rất chú trọng các khía cạnh liên quan đến học tập. Nhà trường sẽ thực hiện các khảo sát kỹ lưỡng và đánh giá rủi ro để nhận định mức độ phù hợp của những địa điểm được chọn lọc cho học sinh nhỏ tuổi. Các chuyến đi này cũng là dịp để trẻ thực hành các kỹ năng tổ chức và tự lập, thông qua việc tự quản lý bản thân, khi lên xuống xe buýt, làm theo hướng dẫn và giữ an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh. Thông tin chi tiết về các chuyến đi đều được thông báo đến phụ huynh qua bản tin của trường.

Để làm phong phú thêm trải nghiệm học tập và giúp các em kết nối bối cảnh bên trong lớp học với đời sống thực tế, ASVN cố gắng tạo cơ hội cho tất cả học sinh trải nghiệm các chuyến đi thực tế. Đây được xem là phương thức mở rộng kiến thức cho trẻ, đồng thời tạo ra thử thách để trẻ nâng cao khả năng tư duy và tìm tòi học hỏi của mình. Mặc dù tính chất của các chuyến tham quan thường mang lại cảm giác thú vị cho trẻ, nhưng chúng tôi vẫn rất chú trọng các khía cạnh liên quan đến học tập. Nhà trường sẽ thực hiện các khảo sát kỹ lưỡng và đánh giá rủi ro để nhận định mức độ phù hợp của những địa điểm được chọn lọc cho học sinh nhỏ tuổi. Các chuyến đi này cũng là dịp để trẻ thực hành các kỹ năng tổ chức và tự lập, thông qua việc tự quản lý bản thân, khi lên xuống xe buýt, làm theo hướng dẫn và giữ an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh. Thông tin chi tiết về các chuyến đi đều được thông báo đến phụ huynh qua bản tin của trường.

TRƯỜNG AMANAKI VIỆT NAM CHIÊU SINH HỌC KỲ HÈ 2021

Với chủ đề “My city” (Thành phố của tôi) cho học kỳ hè 2021, chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm nguồn cảm hứng từ thành phố Sài Gòn, nơi còn được mệnh danh là “Hòn ngọc Viễn Đông” để tiếp tục chuyến hành trình học hỏi và khám phá của mình.

- Dành cho trẻ từ 18 tháng đến 7 tuổi

- Thời gian Chương trình hè diễn ra từ 05.07.2021 - 13.08.2021

- Vui lòng liên hệ tư vấn tuyển sinh: 03 3636 8614


Kỳ hè năm 2021 tại ASVN được gói gọn trong 6 tuần học, chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bạn nhỏ tìm hiểu những giá trị về văn hóa và tự nhiên của thành phố, với các chủ điểm như sau:


Chủ điểm 1: Các công trình kiến trúc di sản

Khám phá các công trình di sản trong lòng thành phố, từ đó so sánh, phân biệt được sự khác nhau của kiến trúc di sản của các thành phố khác nhau ở khắp nơi.

Chủ điểm 2: Thời tiết và khí hậu của thành phố

Tìm hiểu các đặc trưng cùng sự tác động của thời tiết và khí hậu thành phố đến cuộc sống của chúng ta.

Chủ điểm 3: Sông ngòi là một tài nguyên quý giá

Khám phá vai trò quan trọng của sông ngòi trong việc tạo dựng nên địa hình thành phố.

Chủ điểm 4: Năng lượng xanh trong lòng thành phố

Cùng đi tìm câu trả lời cho loạt câu hỏi “Năng lượng là gì? Nguồn năng lượng nào thì tốt cho cuộc sống của chúng ta."


Bên cạnh đó, mùa hè tại Trường Amanaki sẽ còn thêm trọn vẹn và bổ ích dành cho trẻ với các lớp vận động thể chất. Mỗi ngày, trẻ sẽ tham gia một lớp học ngoại khóa nhằm bổ trợ thêm những kĩ năng cần thiết cho sự phát triển của mình.

Nhấp để xem toàn hình

Với chủ đề “My city” (Thành phố của tôi) cho học kỳ hè 2021, chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm nguồn cảm hứng từ thành phố Sài Gòn, nơi còn được mệnh danh là “Hòn ngọc Viễn Đông” để tiếp tục chuyến hành trình học hỏi và khám phá của mình.

- Dành cho trẻ từ 18 tháng đến 7 tuổi

- Thời gian Chương trình hè diễn ra từ 05.07.2021 - 13.08.2021

- Vui lòng liên hệ tư vấn tuyển sinh: 03 3636 8614


Kỳ hè năm 2021 tại ASVN được gói gọn trong 6 tuần học, chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bạn nhỏ tìm hiểu những giá trị về văn hóa và tự nhiên của thành phố, với các chủ điểm như sau:


Chủ điểm 1: Các công trình kiến trúc di sản

Khám phá các công trình di sản trong lòng thành phố, từ đó so sánh, phân biệt được sự khác nhau của kiến trúc di sản của các thành phố khác nhau ở khắp nơi.

Chủ điểm 2: Thời tiết và khí hậu của thành phố

Tìm hiểu các đặc trưng cùng sự tác động của thời tiết và khí hậu thành phố đến cuộc sống của chúng ta.

Chủ điểm 3: Sông ngòi là một tài nguyên quý giá

Khám phá vai trò quan trọng của sông ngòi trong việc tạo dựng nên địa hình thành phố.

Chủ điểm 4: Năng lượng xanh trong lòng thành phố

Cùng đi tìm câu trả lời cho loạt câu hỏi “Năng lượng là gì? Nguồn năng lượng nào thì tốt cho cuộc sống của chúng ta."


Bên cạnh đó, mùa hè tại Trường Amanaki sẽ còn thêm trọn vẹn và bổ ích dành cho trẻ với các lớp vận động thể chất. Mỗi ngày, trẻ sẽ tham gia một lớp học ngoại khóa nhằm bổ trợ thêm những kĩ năng cần thiết cho sự phát triển của mình.

“NGÀY HỘI TUYỂN SINH 2021” tại Trường Amanaki Việt Nam

Trường Amanaki Việt Nam kính mời Quý Phụ huynh và các bạn nhỏ tới tham dự “NGÀY HỘI TUYỂN SINH 2021”. 


Thời gian: 9:00 – 12:00, Thứ 7 ngày 06 tháng 03 năm 2021
Địa điểm: 14A Nguyễn Ư Dĩ, P.Thảo Điền, Q.2, TP. HCM 


Lấy cảm hứng từ triết lý giáo dục Reggio Emillia đến từ nước Ý cùng mong muốn được kết hợp với giá trị giáo dục của Chương trình Tú tài quốc tế dành cho bậc Mầm non - Tiểu học (PYP), Trường Amanaki Việt Nam được hình thành nhằm hỗ trợ và nuôi dưỡng tinh thần ham học hỏi, tình yêu với thiên nhiên và ý thức trách nhiệm của thế hệ công dân toàn cầu tương lai.
Tham gia Ngày hội thông tin 2021, Quý Phụ huynh sẽ được giải đáp những thắc mắc về chương trình học, học bổng và cùng các bạn nhỏ trực tiếp tham quan, trải nghiệm hoạt động học tập tại Nhà Amanaki.


Chúng tôi mong chờ được chào đón Quý Phụ huynh và các bạn nhỏ.
Nhấp để xem toàn hình

Trường Amanaki Việt Nam kính mời Quý Phụ huynh và các bạn nhỏ tới tham dự “NGÀY HỘI TUYỂN SINH 2021”. 


Thời gian: 9:00 – 12:00, Thứ 7 ngày 06 tháng 03 năm 2021
Địa điểm: 14A Nguyễn Ư Dĩ, P.Thảo Điền, Q.2, TP. HCM 


Lấy cảm hứng từ triết lý giáo dục Reggio Emillia đến từ nước Ý cùng mong muốn được kết hợp với giá trị giáo dục của Chương trình Tú tài quốc tế dành cho bậc Mầm non - Tiểu học (PYP), Trường Amanaki Việt Nam được hình thành nhằm hỗ trợ và nuôi dưỡng tinh thần ham học hỏi, tình yêu với thiên nhiên và ý thức trách nhiệm của thế hệ công dân toàn cầu tương lai.
Tham gia Ngày hội thông tin 2021, Quý Phụ huynh sẽ được giải đáp những thắc mắc về chương trình học, học bổng và cùng các bạn nhỏ trực tiếp tham quan, trải nghiệm hoạt động học tập tại Nhà Amanaki.


Chúng tôi mong chờ được chào đón Quý Phụ huynh và các bạn nhỏ.
Trẻ thực hành vận dụng trí tưởng tượng và sự sáng tạo của mình dựa trên những gì được quan sát và được gợi mở
Sau chuyến thăm quan triển lãm “Lĩnh Nam: Họ Hồng Bàng, các bạn nhỏ nhà Amanaki đã rất tò mò với chú Rồng và các màu sắc khác nhau tại đây. Vậy nên, cô trò đã cùng nhau quyết định thử sức với một dự án nhỏ: cùng tái hiện hình ảnh mà bạn yêu thích từ chuyến đi.


Tự tay nhuộm những tờ khăn giấy bằng màu thực phẩm, rồi cùng nhau phơi khô, sau đó lại cùng nhau xé dán để tạo ra những chiếc vảy rồng đủ mọi sắc màu, các thành viên lớp Blueberries (3 - 4 tuổi) dường như đang thử sức với vai trò những người thợ thủ công lành nghề. 
Ở một không gian khác, các bạn lớp Green Palm (4 - 5 tuổi) thì đang thử biến màu trên hạt gạo và so sánh sự khác biệt khi nhỏ màu lên các loại vải khác nhau. Trong khi lớp Bamboo (2 – 3 tuổi) thì thử tạo ra những chiếc vảy rồng từ khay trứng tái chế.


Không chỉ là tái hiện lại, các bạn nhỏ còn đang thực hành vận dụng trí tưởng tượng và sự sáng tạo của mình dựa trên những gì được quan sát và được gợi mở. Từ những hoạt động như vậy, chúng tôi mong rằng các bạn nhỏ của nhà Amanaki sẽ ngày càng hứng khởi hơn trên hành trình biểu lộ một trăm ngôn ngữ của riêng mình.
___________
14A Nguyen U Di, Thao Dien Ward, D.2, HCMC
www.amanakischool.com | 03 3636 8614
Nhấp để xem toàn hình
Sau chuyến thăm quan triển lãm “Lĩnh Nam: Họ Hồng Bàng, các bạn nhỏ nhà Amanaki đã rất tò mò với chú Rồng và các màu sắc khác nhau tại đây. Vậy nên, cô trò đã cùng nhau quyết định thử sức với một dự án nhỏ: cùng tái hiện hình ảnh mà bạn yêu thích từ chuyến đi.


Tự tay nhuộm những tờ khăn giấy bằng màu thực phẩm, rồi cùng nhau phơi khô, sau đó lại cùng nhau xé dán để tạo ra những chiếc vảy rồng đủ mọi sắc màu, các thành viên lớp Blueberries (3 - 4 tuổi) dường như đang thử sức với vai trò những người thợ thủ công lành nghề. 
Ở một không gian khác, các bạn lớp Green Palm (4 - 5 tuổi) thì đang thử biến màu trên hạt gạo và so sánh sự khác biệt khi nhỏ màu lên các loại vải khác nhau. Trong khi lớp Bamboo (2 – 3 tuổi) thì thử tạo ra những chiếc vảy rồng từ khay trứng tái chế.


Không chỉ là tái hiện lại, các bạn nhỏ còn đang thực hành vận dụng trí tưởng tượng và sự sáng tạo của mình dựa trên những gì được quan sát và được gợi mở. Từ những hoạt động như vậy, chúng tôi mong rằng các bạn nhỏ của nhà Amanaki sẽ ngày càng hứng khởi hơn trên hành trình biểu lộ một trăm ngôn ngữ của riêng mình.
___________
14A Nguyen U Di, Thao Dien Ward, D.2, HCMC
www.amanakischool.com | 03 3636 8614
Trường Amanaki Việt Nam tham quan triển lãm "Linh Nam: Họ Hồng Bàng"
“Tại sao cái đuôi màu xanh? Chú đó biến thành con gì? Hoàng tử gì mà màu xanh vậy? Mẹ Âu Cơ.” – Soda (3 tuổi)


“Bạn gì ngủ trên con rồng kìa! Hoàng tử. Nhiều em bé quá!” – Doca (3 tuổi)


“Phép thuật đâu? Con chim giống con thiên nga. 11 em bé.” – Happer (3 tuổi)


Nhiếp ảnh gia Harry Vu được lớn lên cùng truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ, để rồi những băn khoăn về diện mạo của dân tộc đã thôi thúc anh bắt đầu cuộc hành trình của “Lĩnh Nam: Họ Hồng Bàng”.


Đồng điệu với nguồn cảm hứng dạt dào ấy, nhà Amanaki đã có chuyến tham quan triển lãm để tiếp tục được làm quen, cảm nhận và trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống được kể lại bằng những ngôn ngữ nghệ thuật mới. Chúng tôi tin rằng khi trí tưởng tượng được nuôi dưỡng và sự tò mò luôn được kích thích sẽ giúp hình thành nên tình yêu với việc học – một trong những tố chất quan trọng của những công dân toàn cầu tương lai.
____________
14A Nguyen U Di, Thao Dien Ward, D.2, HCMC
 www.amanakischool.com | 03 3636 8614
Nhấp để xem toàn hình
“Tại sao cái đuôi màu xanh? Chú đó biến thành con gì? Hoàng tử gì mà màu xanh vậy? Mẹ Âu Cơ.” – Soda (3 tuổi)


“Bạn gì ngủ trên con rồng kìa! Hoàng tử. Nhiều em bé quá!” – Doca (3 tuổi)


“Phép thuật đâu? Con chim giống con thiên nga. 11 em bé.” – Happer (3 tuổi)


Nhiếp ảnh gia Harry Vu được lớn lên cùng truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ, để rồi những băn khoăn về diện mạo của dân tộc đã thôi thúc anh bắt đầu cuộc hành trình của “Lĩnh Nam: Họ Hồng Bàng”.


Đồng điệu với nguồn cảm hứng dạt dào ấy, nhà Amanaki đã có chuyến tham quan triển lãm để tiếp tục được làm quen, cảm nhận và trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống được kể lại bằng những ngôn ngữ nghệ thuật mới. Chúng tôi tin rằng khi trí tưởng tượng được nuôi dưỡng và sự tò mò luôn được kích thích sẽ giúp hình thành nên tình yêu với việc học – một trong những tố chất quan trọng của những công dân toàn cầu tương lai.
____________
14A Nguyen U Di, Thao Dien Ward, D.2, HCMC
 www.amanakischool.com | 03 3636 8614
Thăm Nhà Hát Lớn Thành Phố HCM

Mỗi khi các con sắm vai vào các nhân vật để thể hiện lại một câu chuyện, hay cùng nhau chuẩn bị cho một phần biểu diễn, thì quá trình luyện tập để cho ra một tiết mục hoàn chỉnh chưa bao giờ là điều dễ dàng. Chính điều này đã trở thành nguồn cảm hứng để chúng tôi cùng nhau tham dự buổi tổng duyệt chương trình múa liên hợp Việt – Hàn “Sắc Màu Vũ Điệu” tại Nhà hát Thành phố vừa qua.

Những sắc màu và ánh sáng hòa quyện cùng âm nhạc được thể hiện qua ngôn ngữ các điệu nhảy đã thực sự thu hút sự chú ý của các bé. Nhưng hơn hết, chúng tôi hi vọng sẽ góp phần giúp trẻ hiểu được rằng trước khi trình diễn một tác phẩm hoàn thiện và nhận được những tràng pháo tay đón nhận từ khán giả, các cô chú diễn viên và đội ngũ phía sau sân khấu đã cùng nhau nỗ lực tập luyện và trải qua một quá trình làm việc hết mình.

Aurora Song ngữ sẽ cố gắng mang đến cho trẻ nhiều những chuyến đi nữa, để con được gặp gỡ và quan sát mọi người xung quanh làm việc tạo ra những tác phẩm, công trình hay một sản phẩm, để con sẽ thêm yêu và tận hưởng quá trình của mỗi hoạt động mình tham gia, xa hơn nữa là cả một quá trình học tập và làm việc sau này.

Nhấp để xem toàn hình

Mỗi khi các con sắm vai vào các nhân vật để thể hiện lại một câu chuyện, hay cùng nhau chuẩn bị cho một phần biểu diễn, thì quá trình luyện tập để cho ra một tiết mục hoàn chỉnh chưa bao giờ là điều dễ dàng. Chính điều này đã trở thành nguồn cảm hứng để chúng tôi cùng nhau tham dự buổi tổng duyệt chương trình múa liên hợp Việt – Hàn “Sắc Màu Vũ Điệu” tại Nhà hát Thành phố vừa qua.

Những sắc màu và ánh sáng hòa quyện cùng âm nhạc được thể hiện qua ngôn ngữ các điệu nhảy đã thực sự thu hút sự chú ý của các bé. Nhưng hơn hết, chúng tôi hi vọng sẽ góp phần giúp trẻ hiểu được rằng trước khi trình diễn một tác phẩm hoàn thiện và nhận được những tràng pháo tay đón nhận từ khán giả, các cô chú diễn viên và đội ngũ phía sau sân khấu đã cùng nhau nỗ lực tập luyện và trải qua một quá trình làm việc hết mình.

Aurora Song ngữ sẽ cố gắng mang đến cho trẻ nhiều những chuyến đi nữa, để con được gặp gỡ và quan sát mọi người xung quanh làm việc tạo ra những tác phẩm, công trình hay một sản phẩm, để con sẽ thêm yêu và tận hưởng quá trình của mỗi hoạt động mình tham gia, xa hơn nữa là cả một quá trình học tập và làm việc sau này.

Tham quan Bảo tàng Áo dài | Tuần học vải vóc Hè 2019

Tiếp nối chương trình học kỳ Hè 2019, ASVN đã cùng nhau bước qua tuần học chủ đề “Vải vóc” đầy hào hứng. Để mở đầu cho chặng đường tìm hiểu và học hỏi mới này, chúng tôi đã có một chuyến đi tới thăm Bảo Tàng Áo Dài – một nơi đặc biệt dành riêng để tôn vinh tà Áo dài Việt Nam.

Cô trò chúng tôi cùng hòa mình vào bầu không khí xanh mát của cây cối ao vườn, nét hoài cổ của những nếp nhà mang lối kiến trúc truyền thống, tất cả hòa quyện mang đến một không gian đậm bản sắc văn hóa Việt, để từ đó dẫn luồng cảm xúc của chúng tôi hướng về điểm nhấn của bảo tàng là khu trưng bày Áo dài cổ. Chúng tôi được tận mắt ngắm nhìn và lắng nghe chia sẻ về những chiếc Áo dài cổ qua các thời kỳ với nhiều chất liệu, kiểu dáng và hoa văn đi cùng với mỗi giai đoạn lịch sử. 

Đắm mình trong một khung cảnh thư giãn, chiêm ngưỡng những tà Áo dài truyền thống và thưởng thức những nét đẹp văn hóa quý giá, chúng tôi không chỉ cùng nhau có những khoảnh khắc vui chơi thích thú, mà còn rời Bảo tàng với đầy những ý tưởng và cảm hứng đọng lại để tiếp tục chặng đường khám phá “Làng” của mình.

Nhấp để xem toàn hình

Tiếp nối chương trình học kỳ Hè 2019, ASVN đã cùng nhau bước qua tuần học chủ đề “Vải vóc” đầy hào hứng. Để mở đầu cho chặng đường tìm hiểu và học hỏi mới này, chúng tôi đã có một chuyến đi tới thăm Bảo Tàng Áo Dài – một nơi đặc biệt dành riêng để tôn vinh tà Áo dài Việt Nam.

Cô trò chúng tôi cùng hòa mình vào bầu không khí xanh mát của cây cối ao vườn, nét hoài cổ của những nếp nhà mang lối kiến trúc truyền thống, tất cả hòa quyện mang đến một không gian đậm bản sắc văn hóa Việt, để từ đó dẫn luồng cảm xúc của chúng tôi hướng về điểm nhấn của bảo tàng là khu trưng bày Áo dài cổ. Chúng tôi được tận mắt ngắm nhìn và lắng nghe chia sẻ về những chiếc Áo dài cổ qua các thời kỳ với nhiều chất liệu, kiểu dáng và hoa văn đi cùng với mỗi giai đoạn lịch sử. 

Đắm mình trong một khung cảnh thư giãn, chiêm ngưỡng những tà Áo dài truyền thống và thưởng thức những nét đẹp văn hóa quý giá, chúng tôi không chỉ cùng nhau có những khoảnh khắc vui chơi thích thú, mà còn rời Bảo tàng với đầy những ý tưởng và cảm hứng đọng lại để tiếp tục chặng đường khám phá “Làng” của mình.

Tham quan Làng Tre Phú An | Tuần học Cây cối làng quê Hè 2019

“Tre xanh

Xanh tự bao giờ?

Chuyện ngày xưa … đã có bờ tre xanh…”

-Nguyễn Duy - 

Cây tre từ lâu đã xuất hiện trong thơ ca, các câu chuyện Việt cổ và cũng là một trong những hình ảnh tượng trưng cho sự thanh bình của làng quê Việt Nam. Cây tre không chỉ cho bóng mát mà còn là vật liệu đặc biệt để chế tác ra các sản phẩm đan lát đa dạng. Lấy cảm hứng từ đó, mở đầu cho tuần học về chủ đề đan lát chúng tôi đã có chuyến ghé thăm Làng tre Phú An – khu bảo tồn sinh thái tre đầu tiên của Việt Nam.

Trẻ được lắng nghe ông và các cô tại làng giới thiệu về thế giới tre đa dạng, làm quen với các đồ thủ công làm từ tre, và cũng đặc biệt thích thú tò mò khi bắt gặp những loài động vật mới lạ như ve sầu, cuốn chiếu, vv. Chúng tôi hi vọng rằng sau chuyến đi này, trẻ đã có cảm nhận thân thuộc, gần gũi hơn với lũy tre, và đâu đó, là những câu hỏi và ý tưởng sáng tạo còn đang chờ được khám phá.

Nhấp để xem toàn hình

“Tre xanh

Xanh tự bao giờ?

Chuyện ngày xưa … đã có bờ tre xanh…”

-Nguyễn Duy - 

Cây tre từ lâu đã xuất hiện trong thơ ca, các câu chuyện Việt cổ và cũng là một trong những hình ảnh tượng trưng cho sự thanh bình của làng quê Việt Nam. Cây tre không chỉ cho bóng mát mà còn là vật liệu đặc biệt để chế tác ra các sản phẩm đan lát đa dạng. Lấy cảm hứng từ đó, mở đầu cho tuần học về chủ đề đan lát chúng tôi đã có chuyến ghé thăm Làng tre Phú An – khu bảo tồn sinh thái tre đầu tiên của Việt Nam.

Trẻ được lắng nghe ông và các cô tại làng giới thiệu về thế giới tre đa dạng, làm quen với các đồ thủ công làm từ tre, và cũng đặc biệt thích thú tò mò khi bắt gặp những loài động vật mới lạ như ve sầu, cuốn chiếu, vv. Chúng tôi hi vọng rằng sau chuyến đi này, trẻ đã có cảm nhận thân thuộc, gần gũi hơn với lũy tre, và đâu đó, là những câu hỏi và ý tưởng sáng tạo còn đang chờ được khám phá.

Chuyến thăm Khu giải trí công nghệ tương tác JP World

Nối tiếp nguồn cảm hứng đến từ khu rừng và các loài động vật hoang dã mà trẻ tìm hiểu trong những tuần gần đây, kết hợp với những khám phá về hiện tượng đổ bóng và phản chiếu của trẻ, chúng tôi đã quyết định cùng nhau đến trải nghiệm một khu tương tác ánh sáng 3D trong thành phố.

Tại đây, các bé được hòa mình vào thế giới thiên nhiên sinh động với nhiều loài động vật hoang dã dưới một góc nhìn mới, hay bước ra ngoài “vũ trụ” ngắm nhìn các hành tinh khác nhau nơi mà trẻ có thể hóa thân thành các nhà du hành, và có lẽ chưa bao giờ các bé được đến gần với “mặt trời” hơn thế. Trẻ còn đặc biệt thích thú khi bắt gặp một hoạt động đã quen tại trường – vẽ và đưa bức tranh của mình lên màn hình tương tác ở quy mô lớn hơn.

Nhà Aurora Song ngữ hi vọng, sau chuyến đi này trẻ sẽ có thêm nhiều hơn nữa những cảm hứng cùng ý tưởng sáng tạo và sẽ thể hiện chúng thông qua “100 ngôn ngữ” của riêng mình.

Nhấp để xem toàn hình

Nối tiếp nguồn cảm hứng đến từ khu rừng và các loài động vật hoang dã mà trẻ tìm hiểu trong những tuần gần đây, kết hợp với những khám phá về hiện tượng đổ bóng và phản chiếu của trẻ, chúng tôi đã quyết định cùng nhau đến trải nghiệm một khu tương tác ánh sáng 3D trong thành phố.

Tại đây, các bé được hòa mình vào thế giới thiên nhiên sinh động với nhiều loài động vật hoang dã dưới một góc nhìn mới, hay bước ra ngoài “vũ trụ” ngắm nhìn các hành tinh khác nhau nơi mà trẻ có thể hóa thân thành các nhà du hành, và có lẽ chưa bao giờ các bé được đến gần với “mặt trời” hơn thế. Trẻ còn đặc biệt thích thú khi bắt gặp một hoạt động đã quen tại trường – vẽ và đưa bức tranh của mình lên màn hình tương tác ở quy mô lớn hơn.

Nhà Aurora Song ngữ hi vọng, sau chuyến đi này trẻ sẽ có thêm nhiều hơn nữa những cảm hứng cùng ý tưởng sáng tạo và sẽ thể hiện chúng thông qua “100 ngôn ngữ” của riêng mình.

Khám phá thiên nhiên và hoạt động nghệ thuật tại Family Garden

Nằm trong chủ đề đầu tiên của Học kỳ hè về cây cối làng quê, vừa qua các bạn Khối mầm non đã có chuyến đi đến thăm một khu vườn thiên nhiên và cùng nhau tìm kiếm nguồn cảm hứng khám phá mới. 

Trẻ được hòa vào với một khu vườn nhà, ngắm nhìn và cảm nhận, nào trúc nào súng, rồi luống rau quả trứng, cùng với những câu hỏi mở các thầy cô đưa ra nhằm kích thích sự tò mò khám phá và quan sát của mỗi bạn. Trong một không gian xanh mát bao trùm bởi cây cỏ, trẻ cùng nhau tìm cảm hứng và sáng tạo với hoa lá trong vườn mà các cô trò thu nhặt được.

Hi vọng rằng sau chuyến đi này các bé sẽ có thêm nhiều những ý tưởng và nguồn cảm hứng mới cho tuần học “Cây cối làng quê”, xa hơn là góp phần dần hình thành một tình yêu và sự trân trọng đối với môi trường thiên nhiên trong mỗi bé.

Nhấp để xem toàn hình

Nằm trong chủ đề đầu tiên của Học kỳ hè về cây cối làng quê, vừa qua các bạn Khối mầm non đã có chuyến đi đến thăm một khu vườn thiên nhiên và cùng nhau tìm kiếm nguồn cảm hứng khám phá mới. 

Trẻ được hòa vào với một khu vườn nhà, ngắm nhìn và cảm nhận, nào trúc nào súng, rồi luống rau quả trứng, cùng với những câu hỏi mở các thầy cô đưa ra nhằm kích thích sự tò mò khám phá và quan sát của mỗi bạn. Trong một không gian xanh mát bao trùm bởi cây cỏ, trẻ cùng nhau tìm cảm hứng và sáng tạo với hoa lá trong vườn mà các cô trò thu nhặt được.

Hi vọng rằng sau chuyến đi này các bé sẽ có thêm nhiều những ý tưởng và nguồn cảm hứng mới cho tuần học “Cây cối làng quê”, xa hơn là góp phần dần hình thành một tình yêu và sự trân trọng đối với môi trường thiên nhiên trong mỗi bé.

Chuyến thăm Farm Hill | Tuần chủ đề "My Color"

Trong khuôn khổ 05 tuần học mang chủ điểm “My Color”, cô trò Amanaki đã đi vào tìm hiểu và thực hiện các dự án lấy cảm hứng từ sự đa dạng sắc màu của các hành tinh, cho đến những mảng màu đặc trưng trên mỗi loại quần thể sống. Đối với các em lớp nhỏ hơn, những hoa, lá, quả trong vườn chính là thế giới thiên nhiên sắc màu đầy thú vị mà các bé tìm tòi khám phá thông qua các hoạt động thực hành với giác quan hay quan sát sự thay đổi màu sắc theo mùa.

Để giúp các bạn nhỏ có thêm trải nghiệm thực tế, chúng tôi cùng nhau tới thăm trang trại Farm Hill để quan sát sự phong phú của các loại thực vật mang những màu sắc riêng biệt. Và đặc biệt, trẻ đầy hào hứng khi được trải nghiệm tự tay vun trồng những cây con nhỏ xinh trên chiếc hộp tái chế của mình, hay tìm hiểu hành trình biển đổi từ những trái ca cao nhiều màu thành những viên sô cô la nâu đầy hấp dẫn.

Cô trò nhà Amanaki xin gửi lời cảm ơn tới các cô chú tại Farm Hill đã giúp cho hành trình khám phá về “Sắc màu” của chúng tôi thêm bổ ích và ý nghĩa.

Mỗi chuyến đi sẽ mở ra một thế giới mới với những trải nghiệm bổ ích. Đội ngũ Amanaki sẽ không ngừng tìm kiếm những chuyến đi mới lạ để các bạn nhỏ được thoả sức học hỏi và khám phá.

Nhấp để xem toàn hình

Trong khuôn khổ 05 tuần học mang chủ điểm “My Color”, cô trò Amanaki đã đi vào tìm hiểu và thực hiện các dự án lấy cảm hứng từ sự đa dạng sắc màu của các hành tinh, cho đến những mảng màu đặc trưng trên mỗi loại quần thể sống. Đối với các em lớp nhỏ hơn, những hoa, lá, quả trong vườn chính là thế giới thiên nhiên sắc màu đầy thú vị mà các bé tìm tòi khám phá thông qua các hoạt động thực hành với giác quan hay quan sát sự thay đổi màu sắc theo mùa.

Để giúp các bạn nhỏ có thêm trải nghiệm thực tế, chúng tôi cùng nhau tới thăm trang trại Farm Hill để quan sát sự phong phú của các loại thực vật mang những màu sắc riêng biệt. Và đặc biệt, trẻ đầy hào hứng khi được trải nghiệm tự tay vun trồng những cây con nhỏ xinh trên chiếc hộp tái chế của mình, hay tìm hiểu hành trình biển đổi từ những trái ca cao nhiều màu thành những viên sô cô la nâu đầy hấp dẫn.

Cô trò nhà Amanaki xin gửi lời cảm ơn tới các cô chú tại Farm Hill đã giúp cho hành trình khám phá về “Sắc màu” của chúng tôi thêm bổ ích và ý nghĩa.

Mỗi chuyến đi sẽ mở ra một thế giới mới với những trải nghiệm bổ ích. Đội ngũ Amanaki sẽ không ngừng tìm kiếm những chuyến đi mới lạ để các bạn nhỏ được thoả sức học hỏi và khám phá.